Jak spolu souvisí Smetana, Němcová a současná česká literatura?

Header image

Město Litomyšl slaví letos dvousetleté výročí od narození svého zřejmě nejslavnějšího rodáka, Bedřicha Smetany. V rámci letošních oslav nabyl i známý hudební festival Smetanova Litomyšl největších rozměrů od doby svého založení. Už se zdaleka nejedná jen o přehlídku koncertů vážné hudby, ale k hudebním vystoupením se v posledních letech paralelně přidala přehlídka současného výtvarného umění -  Smetanova výtvarná Litomyšl a literární Smetanova poetická Litomyšl. Studenti 2.M zavítali do tohoto města, které může plným právem aspirovat na jedno z nejkulturnějších míst v naší zemi, na exkurzi spojenou se školním výletem právě v době konání festivalu.
Jejich kroky vedly nicméně nejprve na interaktivní literární stezku po stopách Boženy Němcové, která během svého života v Litomyšli vícekrát pobývala. Součástí stezky je i tzv. Augustova tiskárna, ve které vyšlo první vydání Babičky. Tento projekt je jedním z dalších zdařilých počinů zdejší městské knihovny, která založila tradici literárních rezidencí pro současné české autory. První účastnicí tohoto projektu byla v roce 2023 spisovatelka Markéta Pilátová, která pro Litomyšl napsala povídku Poslední přání spojenou právě s okolnostmi pobytu Boženy Němcové v tomto městě. Nejen tuto povídku studenti sami při procházení jednotlivých zastavení četli.
Při toulání se městem jsme si prošli i open-air výstavu Čestmíra Sušky s jeho monumentálními železnými sochami, poslechli si nahrané zvukové stopy v tzv. Poesiomatu, jukeboxu na poezii na břehu řeky Loučné, a vystoupali na Zámecké návrší fortnou, na jejíchž schodech nás provázel napsaný text Máje. Studenti dostali tedy celkem jasnou představu o tom, jakým způsobem lze začlenit umění do topologie města. A to v Litomyšli umí excelentně.
Odpočinková část se odehrávala poblíž kempu Primátor, kde jsme strávili noc. Na Primátorské hrázi si sportovní část třídy mohla vyzkoušet fotbalgolf i zahrát klasický fotbal a zájemci se večer zúčastnili punkového koncertu skupiny Helemese ve Festivalových zahradách.
Druhý den směřovaly naše kroky na renesanční zámek, jehož návštěvu nelze opomenout. V rámci končící rekonstrukce této památky zapsané v UNESCO viděli studenti zblízka práci restaurátorů na renesančních sgrafitech, ale zejména si prohlédli znovu otevřenou Městskou galerii, kde najdeme díla našich nejznámějších umělců.
Největší odměnou pro vyučující byla jednoznačná shoda třídy, že výlet měl být delší, takže věřím, že se do Litomyšle ještě vrátíme.

Mgr. Jana Audrainová, třídní učitelka MMT2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet článek

 

Mohlo by vás také zajímat