DESIGN A NOVÁ MÉDIA - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Header image

Výsledky přijímacího řízení

do 1. ročníku školního roku 2022/23 oboru vzdělávání

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba (Design a nová média)

 

Celkové
pořadí

Evidenční
číslo

Body
celkem

1

186

88,33

2

188

78,67

3

195

74,00

4

185

71,33

5

193

70,00

6

198

66,67

7

187

65,33

8

190

65,00

9

192

61,00

10

199

60,00

11

184

59,00

12

191

52,67

13

196

52,67

14

128

68,67

15

109

68,67

16

135

66,67

17

177

65,67

18

152

65,00

19

133

64,33

20

101

62,00

21

173

61,67

22

104

61,67

23

129

61,33

24

130

60,00

25

178

59,67

26

111

57,33

27

126

54,67

Tabulka obsahuje seznam uchazečů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky. Výše uvedených 22 žáků podle bodového pořadí je přijato ke studiu oboru Design a nová média. Blahopřejeme!

Prosíme o odevzdání zápisových lístků do 10 pracovních dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Odevzdáním zápisového lístku stvrzuje uchazeč svůj zájem studovat uvedený obor. Děkujeme.

Uchazeči na 14. – 22. místě si podali v první volbě přihlášku na obor Multimediální tvorba a ve druhé na obor Design a nová média, proto jsou zařazeni až za přijaté uchazeče, kteří si dali jako první obor právě Design a nová média.

Uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nemohou být přijati pro velký počet uchazečů a jsou uvedeni pod čarou přijetí, mohou podat k rukám ředitele školy písemné odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu z důvodu vyššího počtu uchazečů, než lze přijmout. Tito zájemci o studium mohou postoupit na případná uvolněná místa za uchazeče, kteří byli přijati a neodevzdají v požadovaném termínu zápisový lístek.

Poděbrady 5. 2. 2022                                                        Ing. Zbyněk Lukavec, ředitel školy

Sdílet článek

 

Mohlo by vás také zajímat