AKTUALITY

► 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení na obor 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba pro školní rok 2020/21. Přihlášky se přijímají do středy 4. 3. 2020. Termín talentové zkoušky je 13. 3. 2020. Kritéria pro přijetí jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení.

Seznam přijatých uchazečů pro obor studia Multimediální tvorba a pro obor Design a nová média

Výsledky talentové zkoušky úspěšných uchazečů pro obor studia Multimediální tvorba a pro obor Design a nová média

20. 2. 2020, LUKÁŠ HAVRDA: Genius loci, MMT2, více o výstavě zde.

21. 2. 2020, WORKSHOP S VÝTVARNÍKEM MICHALEM NOVÁKEM - SUCHÁ JEHLA, třída MMT2

KALENDÁŘ všech aktivit pro školní rok 2019/20.

MATURITA 2020, informace zde.

 

 

Události

Družstvo dívek vybojovalo pro školu medaili

23.09.2019 Okresní kolo 38. ročníku atletické soutěže školních družstev.
 

Adaptační kurz v areálu Poslův Mlýn

09.09.2019 Rozlehlý rekreační areál na břehu Poselského rybníka v Doksech se stal na několik dnů domovem pro primu EKO Gymnázia, první ročník oborů Multimediální tvorba a Design a nová média.
 

Novinky v SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

02.09.2019 Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady vstoupila do nového školního roku hned s několika novinkami, které školu posouvají opět o krok dál v jejím úspěšném fungování.
 

Slavnostní zahájení školního roku

02.09.2019 Slavnostní zahájení školního roku se uskutečnilo v obřadní síni poděbradské radnice za účasti ředitele školy, místostarosty města Poděbrady, třídních učitelů a rodičů nových žáků.
 
Strana: [1]  [2]  [3] 


 

 

 


 

 

Střední odborná škola Multimediálních studií

 

Společný projekt ČVUT Praha, Fakulty elektrotechnické

a

EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

 

 

 

 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

kde nás najdete

 
budova školy:
Na Hrázi 64/III,
290 01 Poděbrady

tel./fax: 325 615 014
e-mail: media@ekopodebrady.cz 

 

  • EKO Gymnázium:

     

     

 

grafické studio: 

partneři školy

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Partnerské školy:P
rojekt ArtMap Nantes - Poděbrady:

ostatní

  •