Motivation (Latvia)

Kā motivēt pieaugušos turpināt izglītību

 

Mūžizglītība ir viena no prioritātēm, kas ir noteikta Eiropas Savienībā, koncentrējoties uz darba mūža ilgumu, demogrāfisko situāciju un transformācijas tempu. Latvija ir maza valsts ar diviem miljoniem iedzīvotāju, kas saskaras ar izaicinājumu uzturēt augstus veiktspējas standartus, un bieži vien tas nozīmē nepieciešamību pēc kvalificēta un efektīva darbaspēka. Apzinoties to, Latvija ir uzņēmusies vairākas iniciatīvas, lai atbalstītu pieaugušo, tostarp mazkvalificēto strādnieku, izglītību.

 

Cilvēki Latvijā principā tiecas iegūt izglītību, lai:

  • pielāgotos jaunajai tirgus situācijai, justos stabili un droši;
  • iegūtu jaunas zināšanas;
  • iegūtu papildienākumus;
  • iegūtu darbu ar elastīgu darba laiku, iespēju strādāt attālināti.

 

Kā šķēršļus viņi min:

  • naudas trūkumu;
  • laika trūkumu, precīzāk, grafiku un formātus, jo lielākā daļa pārkvalificēšanas programmu notiek dienā;
  • nav iespējas apmeklēt mācības, jo lielākā daļa programmu tiek īstenotas Rīgā un lielajās pilsētās;
  • nav prasmes apgūt atbalsta mācības un pakalpojumus, nav valodu prasmes, finanšu pratības, IT iemaņu utt.

 

Ir divas aģentūras (Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)), kas nosaka darba kārtību pieaugušo karjeras un izglītības centriem, nodrošinot nodarbinātības un mācību iespējas nodarbinātajiem un bezdarbniekiem. Valsts skolas tiek izmantotas pieaugušo izglītībai pēc skolas administrācijas un vietējo varas iestāžu vienošanās. Turklāt vietējās pašvaldības un pieaugušo mācību centri, ko pašvaldības ir izveidojušas reģionālajā un vietējā līmenī, piedāvā dažādas pieaugušo izglītības programmas. Šie centri nodrošina kursus un konsultācijas karjeras jomā plašai mērķgrupai (darba meklētājiem, dažādu iestāžu darbiniekiem, uzņēmējiem, jauniešu grupām un senioriem).

 

Latvijas valdība sadarbībā ar pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru un VIAA ir izvirzījusi mērķi attīstīt cilvēku profesionālās kompetences, lai nerastos plaisas starp darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu un palielinātu nodarbināto cilvēku konkurētspēju un ražīgumu. Iniciatīva tika uzsākta laikposmā no 2017. līdz 2022. gadam, to finansēja no ES struktūrfondiem. Mērķgrupas ir nodarbinātas personas, kuras ir vecākas nekā 25 gadi, un jaunie vecāki, kuri atrodas grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājumā. Ja jāizdara izvēle, priekšroka ir personām, kuras ir vecākas nekā 45 gadi, ar zemu kvalifikāciju, vecākām nekā 50 gadi – ar Nodarbinātības valsts aģentūras atsauksmēm un migrantiem ar alternatīvu statusu. Programmas ir dažādas, sākot no īsām neformālām programmām (ne vairāk kā 159 stundas) līdz profesionālās mūžizglītības programmām 480–1280 stundu apjomā. Norises laiks: vakari vai nedēļas nogales. Mācību maksa tiek segta 90/10 procentu apmērā, tas nozīmē, ka valdība maksā 90% procentus studiju maksas, bet persona sedz tikai 10%. Ja nepieciešams, personas ar īpašām vajadzībām saņem arī asistenta pakalpojumus. Alternatīvi var saņemt konsultācijas Nodarbinātības valsts aģentūrā vai pie karjeras konsultantiem pašvaldībās. https://www.macibaspieaugusajiem.lv/ Projektam ir lieli panākumi. Dalībnieku skaits ir ievērojami pieaudzis. RISEBA aktīvi piedalās, piedāvājot, piemēram, 2019. gada rudenī divdesmit trīs programmas ar vairāk nekā 1200 dalībniekiem, kas arī veido lielisku tīklu.

 

“Mūžizglītība ir ļoti svarīga, ņemot vērā, ka cilvēki tagad strādās ilgi, ilgi. Ņemot vērā, ka mainās darba vide, visu laiku ir jāmācās kaut kas jauns, viena no iespējām ikvienam ir vairāk apsvērt mūžizglītību,” tā saka Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

Nellija Titova, RISEBA, Rīga, Latvija, 2020.