Škola OnLine

Škola OnLine (dále jen ŠOL) je moderní školní informační systém, který umožňuje všem uživatelům – učitelům, žákům a rodičům rychle a efektivně pořizovat, zpracovávat a  sdílet veškerou školní agendu. Jedná se o webovou aplikaci, která je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace.

Prostřednictvím ŠOL je vedena školní matrika, výkazy o studiu, třídní knihy a spousta další povinné pedagogické dokumentace. ŠOL je nejen informační, ale i komunikační nástroj mezi učiteli, žáky a jejich rodiči, který je dobré především ze strany rodičů pravidelně využívat.

Do ŠOL je registrovaný přístup, který obdrží žáci i rodiče na začátku školního roku. V prostředí ŠOL mají rodiče perfektní přehled o docházce žáka do školy, jeho studijních výsledcích v jednotlivých předmětech i sděleních, která škola k nim prostřednictvím ŠOL směřuje. Obráceně mohou rodiče i žáci s učiteli a vedením školy prostřednictvím ŠOL komunikovat nebo sdílet důležité dokumenty.

ŠOL se stala nepostradatelným informačním a komunikačním nástrojem v životě školy.

Na ŠOL se dostanete zde.