Školní kroužky

1. Školní badatelský kroužek

2. Kroužek Audiovize