Kalendář

4. 9. 2023 Slavnostní zahájení školního roku, Obřadní síň MÚ Poděbrady, od 9:30 hod., MMT1, DNM1, prima
5. 9. 2023 Zahájení výuky
11. - 14. 9. 2023 Adaptační kurz, Velká Úpa,  MMT1, DNM1 a prima
18. 9. 2023 Středočeský atletický pohár, vybraní žáci SOŠ a vyššího gymnázia
20. 9. 2023 Srdíčkový den
29. 9. 2023 Ředitelské volno
3. 10. 2023 Černobylská havárie, přednáška, 4.V, 5.V, 6.V a 7.V
6. 10. 2023 MŠMT - Jak si vybrat VŠ, TŘÍDY 8.V, 7.V
9. - 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
11. 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora 
11. 10. 2023 Exkurze do Českého rozhlasu, septima
12. 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí, Dům kultury, Mladá Boleslav
13. - 14. 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
13. - 14. 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí,  Jičín
17. 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí,  Nymburk 
19. 10. 2023 UNILINK - přednáška o studiu v zahraničí, MMT4, DNM4, oktáva
20. - 21. 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí,  Hradec Králové 
25. 10. 2023

Exkurze do iQLANDIA, 5.V, 6.V, 7.V

25. 10. 2023 Česká filharmonie
26. 10. a 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
29. 10. - 3. 11. 2023 Zájezd do Anglie, sekunda + zájemci z vyšších ročníků
2. 11. 2023 Beseda Zdravá pleť a akné, Loono, kvinta, sexta, septima
2. 11. 2023 Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
7. 11. 2023 Exkurze do poděbradských skláren, 8.V
7. 11. 2023 Vztahy a klima ve třídě, prima
8. 11. 2023 Projekt Setkání, Speciální ZŠ Poděbrady, sekunda
9. 11. 2023 Revolution train, 5.V
9. 11. 2023 Projekt Sustainability Managers @ School, prezentace, učebna 305
13. 11. 2023 Předávání ekounů během třídnických hodin
14. 11. 2023 Inestigativní novinář, spisovatel a reportér Jaroslav Kmenta, beseda, 6.V, 8.V
20. 11. - 1. 12. 2023 odborná praxe MMT4
22. 11. 2023 pedagogická rada 1. čtvrtletí
22. 11. 2023 Schůzka s rodiči, od 16 hod.
23. 11. 2023 Exkurze Archeopark Všestary, prima, kvinta
23. 11. 2023 Exkurze - Radiocafé Český rozhlas, oktáva
29. 11. 2023 Muzeum Hygieny Drážďany - člověk jako dobrodružství, prohlídka města, trhy, 5.V, 6.V, 7.V
29. 11. 2023 Beseda s produkční Kateřinou Pučálkovou, 7.V, 6.V
5. 12. 2023 Mediální workshop, kvarta, kvinta, pořádá Novinářský inkubátor
5. 12. 2023 Exkurze do Vídně, zájemci EKO a SOŠ
6. 12. 2023 Exkurze - Institut Cervantes, 7.V
14. 12. 2023 Vánoční akademie a výstava studentských prací
22. 12. 2023 ŘEDITELSKÉ VOLNO
23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny
8. - 9. 1. 2024 Talentové zkoušky MMT a DNM - 1. kolo
8. - 11. 1. 2024 Souborné zkoušky (první, druhý a třetí ročník DNM a MMT, kvinta, sexta, septima)
16. 1. 2024 Klub mladého diváka
17. 1. 2024 Exkurze do ČT, 8.V
18. 1. 2024 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
21. 1. - 26. 1. 2024 Lyžařský výcvik, 5.V, DNM, Velká Úpa
23. 1. 2024 Česká filharmonie
25. 1. 2024 Pedagogická rada 1. pololetí
25. 1. 2024 Beseda se studenty 4. ročníků o možnostech a uplatnění po skončení studia, oktáva
31. 1. 2024 Novoroční předávání Ekounů
31. 1. 2024 Pololetní vysvědčení
1. 2. 2024 Present like a PRO!, soutěž v prezentacích, přihlášení žáci, vyšší gymnázium a SOŠ
1. 2. 2024 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
2. 2. 2024 Pololetní prázdniny 
9. 2. 2024 Beseda KAMDU, 6.V, 7.V, zájemci z 5.V
12. - 18. 2. 2024 Jarní prázdniny
22. 2. 2024 Natáčení pořadu Ulice, exkurze, 6.V
25. 2. - 1. 3. 2024 Lyžařský výcvik, 3.V, MMT1, Velká Úpa
26. 2. - 27. 3. 2024 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium, více v menu "Zájemcům o studiu"
26. 2. - 27. 3. 2024 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium, více v menu "Zájemcům o studiu"
4. - 8. 3. 2024 Souborné zkoušky pro oktávu
7. 3. 2024 Exkurze do Polabského muzea, prima
12. 3. 2024 Městská policie, exkurze, 8.V
13. 3. 2024 Exkurze do Osvětimi, 4.V, 5.V, 7.V
18. 3. 2024 Krajské kolo olympiády ve ŠJ
20. 3. 2024 Dětská scéna, recitační soutěž, vybraní žáci
20. 3. 2024 Den zdraví 2024
21. 3. 2024 Česká filharmonie
25. - 27. 3. 2024 Předávání ekounů
28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny 
9. 4. 2024 Prezentiáda, krajské kolo, vybraní žáci
9. 4. 2024 Středoškolská liga Ultimate frisbee, vybraní žáci
10. 4. 2024 Florbalový turnaj SŠ
16. - 17. 4. 2024 Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
16. 4. 2024 Exkurze do ČNB, 4.V
18. 4.2024 Dress - up - Filmové postavy
19. 4. 2024 Listování - Literární hysterie, 5.V, 6.V, Městské divadlo Poděbrady, 9:00
19. 4. 2024 Den Země, úklid části Bažantnice a okolí budovy školy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
24. 4. 2024

Pedagogická rada 3. čtvrtletí 
Pedagogická rada pro 4. ročník EKO i SOŠ
Schůzky s rodiči

26. 4. 2024 POSLEDNÍ ZVONĚNÍ, 8.V
29. - 30. 4. 2024 Maturita jaro 2024 - zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka formou písemné práce
2. - 6. 5. 2024 Maturita jaro 2024 - didaktický test společné části maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka
2. 5. 2024 Zámecký biograf, film Gump - jsme dvojka.  1.V, 1.D a 5.V
3. 5. 2024 Maturita s prstem v nose, divadelní představení, Divadlo Nymburk, 5.V, 7.V
3. 5. 2024 Kulturní památky Kutné Hory, 4.V a 6.V
6. 5. 2024 Jom ha-Šoa, čtení jmen obětí holocaustu, vybraní žáci ze 4.V
13. 5. 2024 Výlet na Malou Skálu, 7.V
14. 5. 2024 Muzeum NaFilm Praha, 6.V
16. 5. 2024 Projektový den Bedřich Smetana, 1.V, 2.V, 3.V
17. 5. 2024 Fotografování tříd a pedagogického sboru
17. 5. 2024 Divadlo Na Kovárně, představení Peter Black, 3.V, 4.V, 5.V, 6.V
20. 5. - 29. 5. 2024 Maturita jaro 2024 - ÚZ společné a profilové části
20. 5. - 31. 5. 2024 Odborná praxe MMT3
20. 5. 2024 Klub mladého diváka, Rozmarné léto, Divadlo v Celetné
21. 5. - 23. 5. 2024 Vodácký kurz, 6.V, DNM2
30. 5. 2024 Školní ekologická konference, kvarta
3. 6. - 7. 6. 2024 Souborné zkoušky (první, druhý a třetí ročník DNM a MMT, kvinta, sexta, septima)
4. - 7. 6. 2024 EKOlogický kurz
7. 6. 2024 OFF - slavnostní vyhlášení výsledků v poděbradském kině
9. 6. - 15. 6. 2024 Exkurze do Španělska (město Salamanca), zájemci z 2.V - 7.V
připravujeme Výstava MIXER v Poděbradech
10. 6. 2024 Mondeléz International, exkurze, výběr ze 7.V
12. 6. 2024 No Backpack Day, akci realizuje školní parlament
14. 6. 2024 Divadlo Vzlet, 3.V, 4.V
17. 6. 2024 Slavnostní vyřazení absolventů v obřadní síni MÚ v Poděbradech, od 9:00
24. 6. 2024 Pedagogická rada 2. pololetí  
27. 6. 2024 Předávání Ekounů
28. 6. 2024 Vysvědčení
29. 6. - 1. 9. 2024 Letní prázdniny
2. 9. 2024 Zahájení školního roku 2024/2025
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.