Kalendář

1. 9. 2020 Slavnostní zahájení školního roku, Obřadní síň MÚ Poděbrady, 9.30 hod., MMT1, DM1, prima
2. 9. 2020 Zahájení výuky
2. 9. 2020 Opravná maturitní zkouška - písemná část
3. 9. 2020 Opravná maturitní zkouška - ústní část
7. - 10. 9. 2020 Adaptační kurz, Penzion Mileta, Velká Úpa,  MMT1, DM1 a prima
22. 9. 2020 LUSTR + Rudolfinum Unplugged, MMT3, MMT2, DM2
22. 9. 2020 Workshop s modelkou, MMT4
23. 9. 2020 Srdíčkový den
29. 9. - 2. 10. 2020 Terénní ekologický kurz, tercie
  Projekt Setkání se Speciální ZŠ Poděbrady, sekunda
  Exkurze do tiskárny, Ústí nad Labem, MMT3
8. 10. 2020 Den otevřených dveří - EKO (individuální návštěva po tel. dohodě), MMT (online)
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora 
  Designblok, Praha, MMT2, MM3, MMT4
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Nymburk 
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Jičín
ZRUŠENO Česká filharmonie
  Beseda s absolventy, MMT4
29. - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
4. 11. 2020 Předávání Ekounů
5. 11. 2020 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
6. 11. - 7. 11. 2020 Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Dům kultury, Mladá Boleslav
  Přípravný kurz k talentovým zkouškám - SOŠ Multimediálních studií
12. 11. 2020 Česká filharmonie
13. - 14. 11. 2020 Přehlídka studijních příležitostí, Hradec Králové 
14. 11. 2020 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
23. 11. - 4. 12. 2020 Odborná praxe MMT4
19. 11. 2020 Pedagogická rada 1. čtvrtletí
Schůzka s rodiči
17. 12. 2020 Vánoční akademie a výstava studentských prací
18. 12. 2020 Vánoční nadílka Ekounů
23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
5. 1. - 6. 1. 2021 Talentové zkoušky MMT - 1. kolo
11. - 14. 1. 2021 Souborné zkoušky
  Lyžařský výcvik
25. 1. 2021 Pedagogická rada 1. pololetí
28. 1. 2021 Pololetní vysvědčení
29. 1. 2021 Pololetní prázdniny 
  UMPRUM, MMT2, 3, 4
4. 2. 2021 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
  Lyžařský výcvik MMT1 a DM1
  Beseda se studenty o nezaměstnanosti a činnosti ÚP
  Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia
1. 3. - 7. 3. 2021 Jarní prázdniny
8. 3. - 11. 3. 2021 Souborné zkoušky pro MMT4
18. 3. 2021 Česká filharmonie
  Prezentiáda 2021
  Maturitní ples MMT4
22. 3. 2021 Den zdraví

Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium  - 1. lekce
  Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium - 2. lekce
  Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium - 1. lekce
  Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium - 2. lekce
  Maturita jaro 2021 - písemná práce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 
1. 4. 2021 Velikonoční prázdniny 
7. 4. 2021 Předávání Ekounů
14. 4. a 15. 4. 2021 Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
  Den Země
22. 4. 2021

Pedagogická rada 3. čtvrtletí + IV. ročník
Schůzky s rodiči

  Den Země, úklid části Bažantnice a okolí budovy školy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
27. 5. 2021 Česká filharmonie
  Maturita jaro 2021 - písemná práce společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka
  Maturita jaro 2021 - didaktický test společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka a matematiky
  Maturita jaro 2021 - didaktický test společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a  literatury
  Odborná praxe MMT3
  Maturita jaro 2021 - ÚZ společné a profilové části
  Slavnostní vyřazení absolventů na MěÚ Poděbrady
  Obhajoby ročníkových prací
31. 5. - 3. 6. 2021 Souborné zkoušky
2. 6. 2021 Česká filharmonie
9. 6. 2021 Předávání Ekounů
  Výstava MIXER, Galerie G18 v Poděbradech
24. 6. 2021 Pedagogická rada 2. pololetí  
 30. 6. 2021 Vysvědčení, konec školního roku 2020/2021
1. 7. - 31. 8. 2021 Letní prázdniny
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.