Kalendář

4. 9. 2023 Slavnostní zahájení školního roku, Obřadní síň MÚ Poděbrady, od 9:30 hod., MMT1, DNM1, prima
5. 9. 2023 Zahájení výuky
11. - 14. 9. 2023 Adaptační kurz, Velká Úpa,  MMT1, DNM1 a prima
18. 9. 2023 Středočeský atletický pohár, vybraní žáci SOŠ a vyššího gymnázia
20. 9. 2023 Srdíčkový den
29. 9. 2023 Ředitelské volno
3. 10. 2023 Černobylská havárie, přednáška, 4.V, 5.V, 6.V a 7.V
6. 10. 2023 MŠMT - Jak si vybrat VŠ, TŘÍDY 8.V, 7.V
9. - 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
11. 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora 
11. 10. 2023 Exkurze do Českého rozhlasu, septima
12. 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí, Dům kultury, Mladá Boleslav
13. - 14. 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
13. - 14. 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí,  Jičín
připravujeme Vztahy a klima ve třídě
17. 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí,  Nymburk 
19. 10. 2023 UNILINK - přednáška o studiu v zahraničí, MMT4, DNM4, oktáva
20. - 21. 10. 2023 Přehlídka studijních příležitostí,  Hradec Králové 
25. 10. 2023

Exkurze do iQLANDIA, 5.V, 6.V, 7.V

25. 10. 2023 Česká filharmonie
26. 10. a 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
29. 10. - 3. 11. 2023 Zájezd do Anglie, sekunda + zájemci z vyšších ročníků
2. 11. 2023 Beseda Zdravá pleť a akné, Loono, kvinta, sexta, septima
2. 11. 2023 Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
7. 11. 2023 Exkurze do poděbradských skláren, 8.V
7. 11. 2023 Vztahy a klima ve třídě, prima
8. 11. 2023 Projekt Setkání, Speciální ZŠ Poděbrady, sekunda
9. 11. 2023 Revolution train, 5.V
9. 11. 2023 Projekt Sustainability Managers @ School, prezentace, učebna 305
13. 11. 2023 Předávání ekounů během třídnických hodin
14. 11. 2023 Inestigativní novinář, spisovatel a reportér Jaroslav Kmenta, beseda, 6.V, 8.V
20. 11. - 1. 12. 2023 odborná praxe MMT4
22. 11. 2023 pedagogická rada 1. čtvrtletí
22. 11. 2023 Schůzka s rodiči, od 16 hod.
23. 11. 2023 Exkurze Archeopark Všestary, prima, kvinta
23. 11. 2023 Exkurze - Radiocafé Český rozhlas, oktáva
29. 11. 2023 Muzeum Hygieny Drážďany - člověk jako dobrodružství, prohlídka města, trhy, 5.V, 6.V, 7.V
29. 11. 2023 Beseda s produkční Kateřinou Pučálkovou, 7.V, 6.V
připravujeme Present like a PRO!, soutěž v prezentacích, přihlášení žáci
5. 12. 2023 Mediální workshop, kvarta, kvinta, pořádá Novinářský inkubátor
5. 12. 2023 Exkurze do Vídně, zájemci EKO a SOŠ
6. 12. 2023 Exkurze - Institut Cervantes, 7.V
14. 12. 2023 Vánoční akademie a výstava studentských prací
22. 12. 2023 Vánoční nadílka Ekounů
23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny
8. - 9. 1. 2024 Talentové zkoušky MMT a DNM - 1. kolo
8. - 11. 1. 2024 Souborné zkoušky (první, druhý a třetí ročník DNM a MMT, kvinta, sexta, septima)
připravujeme Lyžařský výcvik
18. 1. 2024 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
23. 1. 2024 Česká filharmonie
připravujeme Klub mladého diváka
25. 1. 2024 Pedagogická rada 1. pololetí
25. 1. 2024 Beseda se studenty o nezaměstnanosti a činnosti ÚP, MMT1, DNM1, kvinta
25. 1. 2024 Beseda se studenty 4. ročníků o možnostech a uplatnění po skončení studia, oktáva
31. 1. 2024 Pololetní vysvědčení
1. 2. 2024 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
2. 2. 2024 Pololetní prázdniny 
12. - 18. 2. 2024 Jarní prázdniny
26. 2. - 27. 3. 2024 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium, více v menu "Zájemcům o studiu"
26. 2. - 27. 3. 2024 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium, více v menu "Zájemcům o studiu"
4. - 8. 3. 2024 Soborné zkoušky pro oktávu
20. 3. 2024 Den zdraví
21. 3. 2024 Česká filharmonie
27. 3. 2024 Předávání ekounů během třídnické hodiny
28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny 
16. - 17. 4. 2024 Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
  Den Země, úklid části Bažantnice a okolí budovy školy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
24. 4. 2024 Pedagogická rada 3. čtvrtletí 
Schůzky s rodiči
upřesníme Maturita jaro 2024 - zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka formou písemné práce
2. - 7. 5. 2024 Maturita jaro 2024 - didaktický test společné části maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka
připravujeme Pedagogická rada pro 4. ročník MMT
připravujeme Klub mladého diváka
20. 5. - 29. 5. 2024 Maturita jaro 2024 - ÚZ společné a profilové části
20. 5. - 31. 5. 2024 Odborná praxe MMT3
připravujeme Školní ekologická konference
3. 6. - 6. 6. 2024 Souborné zkoušky (první, druhý a třetí ročník DNM a MMT, kvinta, sexta, septima)
7. 6. 2024 OFF - slavnostní vyhlášení výsledků v poděbradském kině
připravujeme EKOlogický kurz
připravujeme Výstava MIXER v Poděbradech
připravujeme FOTOGRAFOVÁNÍ tříd
připravujeme Burza učebnic, pro zájemce vyššího gymnázia, nákup x prodej
připravujeme Slavnostní vyřazení absolventů v obřadní síni MÚ v Poděbradech, od 9:30
25. 6. 2024 Pedagogická rada 2. pololetí  
27. 6. 2024 Předávání Ekounů
28. 6. 2024 Vysvědčení
29. 6. - 1. 9. 2024 Letní prázdniny
2. 9. 2024 Zahájení školního roku 2024/2025
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.