Kalendář

1. 9. 2022 Slavnostní zahájení školního roku, Obřadní síň MÚ Poděbrady, od 10 hod., MMT1, DNM1, prima
2. 9. 2022 Zahájení výuky
5. - 8. 9. 2022 Adaptační kurz, Velká Úpa,  MMT1, DNM1 a prima
13. 9. 2022 Středočeský festival, promítání dokumentů "Největší malá farma" a "Sklonit se k zemi", 4.V, 5.V, 6.V, 7.V
14. 9. 2022 Preventivní projekt Nehodou to začíná, Divadlo Na Kovárně, 6.V, 7.V
19. 9. 2022 Atletické závody, vybraní žáci
21. 9. 2022 Srdíčkový den
26. 9. 2022 Národní divadlo, tvůrčí dílna Divadlo hoří, 3.V
5. 10. 2022 Přehlídka studijních příležitostí, Dům kultury, Mladá Boleslav
7. 10. - 8. 10. 2022 Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
10. 10. - 11. 10. 2022 Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
11. 10. 2022 UNILINK - beseda o studiu v zahraničí, MMT4, DNM4
12. 10. 2022 Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora 
14. 10. - 15. 10. 2022 Přehlídka studijních příležitostí,  Jičín
18. 10. 2022 Vztahy a klima ve třídě, prima
19. 10. 2022 Projekt "Setkávání" ve Speciální ZŠ Poděbrady, tercie
19. 10. 2022 Česká filharmonie
20. 10. 2022 Přehlídka studijních příležitostí,  Nymburk 
24. - 25. 10. 2022 Ředitelské volno
26. 10. a 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny
31. 10. 2022 LOONO, Zdravá kůže & akné, kvinta, sexta
2. 11. 2022 Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
3. 11. 2022 Týden akademie věd, septima
3. 11. 2022 Archeopark Všestary, exkurze, prima
4. 11. 2022 Národní muzeum - Zázraky evoluce, tercie
7. - 11. 2022 Předávání ekounů během třídnických hodin
8. 11. 2022 Halloween ve škole
11. - 12. 11. 2022 Přehlídka studijních příležitostí,  Hradec Králové 
16. 11. 2022 Projekt Setkávání, sekunda
18. 11. 2022 Ředitelské volno
21. 11. - 2. 12. 2022 odborná praxe MMT4
21. 11. - 26. 11. 2022 Poznávací zájezd do Anglie - Londýn, 2.V, 4.V, 5.V
22. 11. - 28. 11. 2022 My Art My Space - výstava vlastní studentské tvorby. 21. 11. od 17 hod. vernisáž
23. 11. 2022 pedagogická rada 1. čtvrtletí
24. 11. 2022 Městská knihovna Nymburk, prima
24. 11. 2022 Schůzka s rodiči, od 16 hod.
29. 11. 2022 Olympiáda z českého jazyka, školní kolo, vybraní žáci
30. 11. 2022 Národní divadlo, generální zkouška představení Hordubal od K. Čapka, kvarta, kvinta, sexta, septima
1. 12. 2022 Present like a PRO!, soutěž v prezentacích, přihlášení žáci
6. 12. 2022 Dějepisná olympiáda, školní kolo, vybraní žáci
8. 12. 2022 Městská policie Poděbrady, exkurze, kvarta
12. - 13. 12. 2022 Studentské prezidentské volby
15. 12. 2022 Vánoční akademie a výstava studentských prací
21. 12. 2022 Beseda se zaměstnavatelem - Pavel Louda, tercie
22. 12. 2022 Vánoční nadílka Ekounů
23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny
4. - 5. 1. 2023 Talentové zkoušky MMT a DNM - 1. kolo
6. 1. 2023 Česká filharmonie
9. - 12. 1. 2023 Souborné zkoušky (první, druhý a třetí ročník DNM a MMT, kvinta, sexta, septima)
15. -20. 1. 2023 Lyžařský výcvik, kvinta
termín se připravuje Workshop s Barou Nykodýmovou, MMT3
19. 1. 2023 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
26. 1. 2023 Pedagogická rada 1. pololetí
31. 1. 2023 Pololetní vysvědčení
2. 2. 2023 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
3. 2. 2023 Pololetní prázdniny 
6. - 12. 2. 2023 Jarní prázdniny
termín se připravuje UMPRUM
13. 2. 2023 Beseda se studenty o nezaměstnanosti a činnosti ÚP, MMT1, DNM1, kvinta
13. 2. 2023 Beseda se studenty 4. ročníků o možnostech a uplatnění po skončení studia
termín se připravuje Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
termín se připravuje Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
termín se připravuje Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
termín se připravuje Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
13. - 17. 3. 2023 Předávání ekounů během třídnické hodiny
termín se připravuje Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
termín se připravuje Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
23. 3. 2023 Den zdraví
termín se připravuje Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
termín se připravuje Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
termín se připravuje Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium
termín se připravuje Klub mladého diváka, Hradec Králové
termín se připravuje Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium
30. 3. 2023 Česká filharmonie
6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny 
17. a 18. 4. 2023 Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
21. 4. 2023 Den Země, úklid části Bažantnice a okolí budovy školy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
27. 4. 2023 Pedagogická rada 3. čtvrtletí 
Schůzky s rodiči
termín se připravuje Maturita jaro 2022 - zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka formou písemné práce
termín se připravuje Maturita jaro 2022 - didaktický test společné části maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka
termín se připravuje Pedagogická rada pro 4. ročník MMT
termín se připravuje Klub mladého diváka, Klicperovo divadlo, Hradec Králové
termín se připravuje Obhajoby klauzurních prací, MMT, DNM
termín se připravuje Zázraky přírody, natáčení pořadu
termín se připravuje Maturita jaro 2022 - ÚZ společné a profilové části
termín se připravuje Odborná praxe MMT3
6. 6. - 9. 6. 2023 EKOlogický kurz, sekunda
2. 6. 2023 OFF - slavnostní vyhlášení výsledků v poděbradském kině
3. 6. 2023 30 let školy - OSLAVA na lázeňské kolonádě
termín se připravuje Výstava MIXER v Poděbradech
5. 6. - 9. 6. 2023 Souborné zkoušky (první, druhý a třetí ročník DNM a MMT, kvinta, sexta, septima)
termín se připravuje Schůzka s rodiči žáků 1. V pro školní rok 2022 - 2023 (budoucí prima)
termín se připravuje Slavnostní vyřazení absolventů v obřadní síni MÚ v Poděbradech, od 10 hod.
termín se připravuje Vodácký kurz, řeka Vltava, vybraní žáci ze sexty, DNM2, MMT2
26. 6. 2023 Pedagogická rada 2. pololetí  
23. 6. 2023 Předávání Ekounů
30. 6. 2023 Vysvědčení
1. 7. - 3. 9. 2023 Letní prázdniny
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.