Kalendář

3. 9. 2018 Zahájení školního roku
3. 9. 2018 Slavnostní zahájení školního roku, Havířský kostelík, 10 hod., MMT1, prima
4. 9. 2018 Zahájení výuky
4. 9. 2018 Burza učebnic
10. - 13. 9. 2018 Adaptační kurz Poslův Mlýn, MMT1 a prima
18. 9. 2018 Maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části 
19. 9. 2018 Srdíčkový den
24. 9. - 27. 9. 2018 Projektový týden EDISON
3. 10. 2018 Výstava DATAMAZE, Praha, MMT2, kvinta
8. 10. 2018 Festival LUSTR 2018, MMT2, MMT3, výběr MMT4
11. 10. 2018 Den otevřených dveří 
15. - 16. 10. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
17. 10. 2018 Projekt Setkání se Speciální ZŠ Poděbrady, sekunda
18. 10. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Nymburk 
19. - 20. 10. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Jičín
23. 10. 2018 Legiovlak, Poděbrady, sekunda
24. 10. 2018 Legiovlak Poděbrady, tercie
24. 10. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora
25. 10. 2018 Designblok 2018, MMT2, MMT3, MMT4
26. 10. 2018 Předávání Ekounů
26. 10. 2018 Novým Zélandem pěšky 3000 km, Martin Mařík, 1V, 2V, 3V, 5V
29. - 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
1. 11. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
2. 11. - 3. 11. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
5. 11. - 16. 11. 2018 Odborná praxe MMT4
6. 11. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Dům kultury, Mladá Boleslav
8. 11. 2018 Den otevřených dveří
 8. 11., 15. 11., 22. 11. a 

      29. 11.2018

Přípravný kurz k talentovým zkouškám - SOŠ Multimediálních studií
16. - 17. 11. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Hradec Králové 
17. 11. 2018 Den otevřených dveří
20. 11. 2018 Pedagogická rada 1. čtvrtletí
Schůzka s rodiči
20. 12. 2018 Vánoční nadílka Ekounů
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
8. 1. 2019 Novoroční akademie a výstava studentských prací
9. 1. a 10. 1. 2019 Talentové zkoušky MMT - 1. kolo
9. 1. - 15. 1. 2019 Souborné zkoušky
29. 1. 2019 Pedagogická rada 1. pololetí
31. 1. 2019 Pololetní vysvědčení
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny 
3. 2. - 9. 2. 2019 Lyžařský výcvik, MMT1, kvinta
7. 2. 2019 Den otevřených dveří
8. 2. 2019 Maturitní ples MMT4
11. 2. 2019 Beseda se studenty MMT1 o nezaměstnanosti a činnosti ÚP
11. 2. 2019 Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia
18. 2. - 24. 2. 2019 Jarní prázdniny
únor 2019 Souborné zkoušky pro MMT4
19. 3. 2019 Den zdraví
22. 3. 2019 Předávání Ekounů
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny 
  Maturita jaro 2018 - písemná práce z českého jazyka a literatury
16. 4. a 17. 4. 2019 Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
  Den Země, areál Střední zemědělské školy Poděbrady
  Den Země, úklid části Bažantnice a okolí budovy školy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
23. 4. 2019

Pedagogická rada 3. čtvrtletí + IV. ročník
Schůzky s rodiči

  Maturita jaro 2018 - didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
  Odborná praxe MMT3
  Maturita jaro 2018 - ÚZ společné a profilové části
  Slavnostní vyřazení absolventů na MěÚ Poděbrady
3. 6. 2019 Předávání Ekounů
červen 2019 Souborné zkoušky
24. 6. 2019 Pedagogická rada 2. pololetí  
28. 6. 2019 Vysvědčení, konec školního roku 2017/2018
29. 6. - 1. 9. 2019 Letní prázdniny
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.