Kalendář

4. 9. 2017 Zahájení školního roku
5. 9. 2017 Zahájení výuky
Školní burza učebnic
7. 9. 2017 Maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části 
11. 9. - 14. 9. 2017 Adaptační kurz Zbraslavice, MMT1 a prima
12. 9. - 15. 9. 2017 Fotografické soustředění, Široký Důl, MMT3
19. 9. 2017 Srdíčkový den
29. 9. 2017 Ředitelské volno
10. 10. 2017 Magdalena Jetelová, exkurze, MMT3
12. 10. 2017 Den otevřených dveří 
16. - 17. 10. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
17. 10. 2017 Magdalena Jetelová, exkurze, MMT4
18. 10. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
  Přehlídka studijních příležitostí, Mladá Boleslav, Vzdělávací centrum Na Karmeli
18. 10. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora
19. 10. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Nymburk 
20. - 21. 10. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Jičín
25. 10. 2017 Předávání Ekounů
26. - 27. 10. 2017 Podzimní prázdniny
30. 10. 2017 Designblok 2017, 4V, MMT2, MMT3
30. 10. - 10. 11. 2017 Odborná praxe MMT4
3. 11. - 4. 11. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Hradec Králové 
8. 11., 15. 11., 22. 11. a 29. 11. 2017 Přípravný kurz k talentovým zkouškám - obor Multimediální tvorba
9. 11. 2017 Den otevřených dveří
9. 11. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, SOŠ a SOU Mladá Boleslav
10. - 11. 11. 2017 Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
13. - 16. 11. 2017 Projektový týden EDISON
14. 11. 2017 FAMUFEST, Praha. Výběr z MMT1, 2, 3.
18. 11. 2017 Den otevřených dveří
20. 11. 2017 Archeopark pravěku Všestary, prima
20. 11. 2017 Středoškolská Futsalová liga, výběr MMT1,2
21. 11. 2017 Pedagogická rada 1. čtvrtletí
Schůzka s rodiči
30. 11. 2017 GASK, Kutná Hora. Exkurze MMT2
13. 12. 2017 Projekt Setkání
20. 12. 2017 Vánoční akademie
21. 12. 2017 Vánoční nadílka Ekounů
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny
3. - 4. 1. 2018 Talentové zkoušky MMT - 1. kolo
4. 1. 2018 Výstava Interkamera, MMT2
5. - 10. 1. 2018 Souborné zkoušky
30. 1. 2018 Pedagogická rada 1. pololetí
31. 1. 2018 Pololetní vysvědčení
1. 2. 2018 Den otevřených dveří
2. 2. 2018 Pololetní prázdniny 
3. 2. 2018 Maturitní ples MMT4
4. - 10. 2. 2018 Lyžařský výcvik, MMT1
12. - 18. 2. 2018 Jarní prázdniny
19. 2. 2018 Beseda se studenty o nezaměstnanosti a činnosti úřadu práce, MMT1
19. 2. 2018 Beseda se studenty o možnostech a uplatnění po skončení studia, MMT4
12. 3. - 15. 3. 2018 Souborné zkoušky pro MMT4
20. 3. 2018 Den zdraví
23. 3. 2018 Předávání Ekounů
29. - 30. 3. 2018 Velikonoční prázdniny 
11. 4. 2018 Maturita jaro 2018 - písemná práce z českého jazyka a literatury
12. 4. a 16. 4. 2018 Přijímací zkoušky do čtyřletého studia - EKO Gymnázium
13. 4. a 17. 4. 2018 Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
15.4. - 20. 4. 2018 To nejlepší z Anglie, zájemci z EKO a MMT
19.4. 2018 Den Země, areál Střední zemědělské školy Poděbrady
19. 4. 2018 Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Zvonice Poděbrady, exkurze, prima, sekunda, kvarta
19.4.2018 Questing, prima, sekunda, kvarta
23. 4. 2018 Den Země, úklid části Bažantnice a okolí budovy školy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
24. 4. 2018

Pedagogická rada 3. čtvrtletí + IV. ročník
Schůzky s rodiči

30. 4. 2018 Ředitelské volno
2. 5. - 4. 5. 2018 Maturita jaro 2018 - didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
7. 5. 2018 Ředitelské volno
14. 5. - 25. 5. 2018 Odborná praxe MMT3
16. 5. - 18.5. 2018 Maturita jaro 2018 - ÚZ společné a profilové části
25. 5. 2018 Slavnostní vyřazení absolventů na MěÚ Poděbrady
4. 6. 2018 Předávání Ekounů
7. - 12. 6. 2018 Souborné zkoušky
25. 6. 2018 Pedagogická rada 2. pololetí  
29. 6. 2018 Vysvědčení, konec školního roku 2017/2018
2. 7. - 31. 8. 2018 Letní prázdniny
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.