Kalendář

3. 9. 2018 Slavnostní zahájení školního roku, Havířský kostelík, 10 hod., MMT1, prima
4. 9. 2018 Zahájení výuky
4. 9. 2018 Burza učebnic
10. - 13. 9. 2018 Adaptační kurz Poslův Mlýn, MMT1 a prima
18. 9. 2018 Maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části 
19. 9. 2018 Srdíčkový den
24. 9. - 27. 9. 2018 Projektový týden EDISON
3. 10. 2018 Výstava DATAMAZE, Praha, MMT2, kvinta
4. 10. 2018 Česká filharmonie, Čtyři kroky - Beethovenova Osudová
8. 10. 2018 Festival LUSTR 2018, MMT2, MMT3, výběr MMT4
11. 10. 2018 Den otevřených dveří 
15. - 16. 10. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
17. 10. 2018 Projekt Setkání se Speciální ZŠ Poděbrady, sekunda
18. 10. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Nymburk 
19. - 20. 10. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Jičín
23. 10. 2018 Legiovlak, Poděbrady, sekunda
24. 10. 2018 Legiovlak Poděbrady, tercie
24. 10. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora
25. 10. 2018 Designblok 2018, MMT2, MMT3, MMT4
26. 10. 2018 Předávání Ekounů
26. 10. 2018 Novým Zélandem pěšky 3000 km, Martin Mařík, 1V, 2V, 3V, 5V
29. - 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
1. 11. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
2. 11. - 3. 11. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
5. 11. - 16. 11. 2018 Odborná praxe MMT4
6. 11. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Dům kultury, Mladá Boleslav
8. 11. 2018 Den otevřených dveří
 8. 11., 15. 11., 22. 11. a 

      29. 11.2018

Přípravný kurz k talentovým zkouškám - SOŠ Multimediálních studií
12. 11. 2018 Barbora Krýdová, beseda, MMT1
16. - 17. 11. 2018 Přehlídka studijních příležitostí, Hradec Králové 
17. 11. 2018 Den otevřených dveří
20. 11. 2018 Pedagogická rada 1. čtvrtletí
Schůzka s rodiči
26. 11. 2018 Česká filharmonie, Čtyři kroky - Janáčkova Sinfonietta
27. 11. 2018 Beseda s absolventkou
4. 12. 2018 Workshop s Bárou Krýdovou, MMT1
4. 12. 2018 Digitální stopa, sekunda, kvinta
10.12.2018 COOLAGENT, beseda, MMT1, kvinta
10. 12. 2018 Sklárny Bohemia, exkurze - designování skla, MMT2
11. 12. 2018 Primární prevence rizikového chování, prima
11. 12. 2018 Cvičení zvuku a kamery - Vánoční nálada, Praha, MMT4
20. 12. 2018 Vánoční nadílka Ekounů
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
8. 1. 2019 Novoroční akademie a výstava studentských prací
9. 1. a 10. 1. 2019 Talentové zkoušky MMT - 1. kolo
9. 1. - 15. 1. 2019 Souborné zkoušky
14. 1. 2019 Česká filharmonie, Čtyři kroky - Šostakovičova Pátá
29. 1. 2019 Pedagogická rada 1. pololetí
31. 1. 2019 Kurz první pomoci, sekunda,tercie
31. 1. 2019 Pololetní vysvědčení
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny 
3. 2. - 9. 2. 2019 Lyžařský výcvik, kvinta, tercie
4. 2. 2019 Kurz první pomoci, MMT2
5. 2. 2019 Kurz první pomoci, prima
5. 2. 2019 Beseda s komiksovou kreslířkou Toy Box, MMT2, 3
6. 2. 2019 Kurz první pomoci, MMT3
7. 2. 2019 Den otevřených dveří
7. 2. 2019 Kurz první pomoci, MMT1
8. 2. 2019 Česká Filharmonie - pořad Kdo se bojí filharmonie?
8. 2. 2019 Maturitní ples MMT4
11. 2. 2019 Beseda se studenty MMT1 o nezaměstnanosti a činnosti ÚP
11. 2. 2019 Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia
11. 2. - 12. 2. 2019 Workshop prezentačních dovedností, kvinta
18. 2. - 24. 2. 2019 Jarní prázdniny
únor 2019 Souborné zkoušky pro MMT4
19. 3. 2019 Den zdraví
19. 3. 2019 Přípravný kurz z českého jazyka - 1. lekce
22. 3. 2019 Jak postavit značku, workshop s grafičkou Lenkou Pavlicovou, MMT3
25. 3. 2019 Filmařem z trucu, beseda s Miroslavem Orosem, MMT3, MMT4
26. 3. - 27. 3. 2019 Exkurze do Osvětimi, kvinta, MMT2
26. 3. 2019 Přípravný kurz z českého jazyka - 2. lekce
1. 4. 2019 Předávání Ekounů
2. 4. 2019 Přípravný kurz z matematiky - 1. lekce
9. 4. 2019 Přípravný kurz z matematiky - 2. lekce
10. 4. 2019 Maturita jaro 2019 - písemná práce z českého jazyka a literatury
10. 4. 2019 Skleněný pokoj, filmové představení, MMT2, MMT3, kvinta
16. 4. a 17. 4. 2019 Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny 
23. 4. 2019 Den Země, areál Střední zemědělské školy Poděbrady
23. 4. 2019

Pedagogická rada 3. čtvrtletí + IV. ročník
Schůzky s rodiči

24. 4. 2019 Den Země, úklid části Bažantnice a okolí budovy školy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
29. 4. 2019 Beseda se senátorem Tomášem Czerninem na téma Volby do Evropského parlamentu, kvinta, MMT1, MMT2, MMT3
2. - 3. 5. 2019 Maturita jaro 2019 - didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
9. 5. 2019 Studentské volby do Evropského parlamentu, kvinta, MMT1, MMT2, MMT3
9. 5. 2019 Česká filharmonie, Čtyři kroky - Dvořákova Novosvětská
13. 5. - 24. 5. 2019 Odborná praxe MMT3
20. 5. - 23. 5. 2019 Maturita jaro 2019 - ÚZ společné a profilové části
28. 5. 2019 Slavnostní vyřazení absolventů na MěÚ Poděbrady
28.5., 4. 6., 5. 6. 2019 Obhajoby ročníkových prací
29. 5. - 3. 6. 2019 Souborné zkoušky 
10. 6. 2019 Předávání Ekounů
14. 6. 2019 Zázraky přírody, natáčení, kvinta, MMT1
24. 6. 2019 Pedagogická rada 2. pololetí  
28. 6. 2019 Vysvědčení, konec školního roku 2018/2019
29. 6. - 1. 9. 2019 Letní prázdniny
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.