Školní parlament

Studentský parlament patří již neodmyslitelně k životu školy. Vznikl ze společné potřeby studentů i vedení školy jako orgán pro spolupráci i prostor, kde studenti mohou prezentovat své podněty i připomínky. Ty jsou probírány a vyhodnocovány ředitelem školy a pedagogickou radou, pracuje se s nimi jako s hodnotnými a cennými náměty. Studenti se zde učí pravidlům týmové práce, trénují komunikaci a zásady argumentace, seznamují se s principy parlamentní demokracie. Mají možnost se otevřeně vyjádřit, prosazovat názory své i tříd, které zastupují. Trénují pro život.

Schůzky školního studentského parlamentu ve školním roce 2023/2024

 

TERMÍNY SCHŮZEK V I. pololetí:
 

NIŽŠÍ a VYŠŠÍ GYMNÁZIUM:

Pátek: 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12., 12. 1., 26. 1.

změna termínu vyhrazena

- vždy v 9:40 ve školní knihovně

ŠP může být svolán v případě potřeby i v jiných termínech.

Zápisy

Zápisy ve školním roce 2023/2024 naleznete zde.

V letošním školním roce pracuje studentský parlament ve složení:

Zástupce pro školní parlament

Předseda: Michal Hamtil

Místopředseda: Daniel Maximus Hendrich

1.V Tereza Bruštíková, Dominik Douděra
2.V Vít Beneš, Adam Šuk
3.V Daniel Mareš, Tereza Pospíšilová
4.V Vojtěch Fabián, Matěj Větrovský
5.V Michal Hamtil, Daniel Maximus Hendrich
6.V Bibiana Marešová, Šárka Paulusová
7.V Filip Pačes, Jan Hrubý
8.V Adéla Knitlová, Kristýna Semecká