Školní parlament

Studentský parlament patří již neodmyslitelně k životu školy. Vznikl ze společné potřeby studentů i vedení školy jako orgán pro spolupráci i prostor, kde studenti mohou prezentovat své podněty i připomínky. Ty jsou probírány a vyhodnocovány ředitelem školy a pedagogickou radou, pracuje se s nimi jako s hodnotnými a cennými náměty. Studenti se zde učí pravidlům týmové práce, trénují komunikaci a zásady argumentace, seznamují se s principy parlamentní demokracie. Mají možnost se otevřeně vyjádřit, prosazovat názory své i tříd, které zastupují. Trénují pro život.

Schůzky školního studentského parlamentu ve školním roce 2017/2018

I. pololetí:

19. 9.,  3. 10., 18. 10., 1.11., 14. 11., 29. 11., 12. 12., 2017, 17. 1. a 30. 1. 2018.

- vždy v 9:40 ve školní knihovně 


II. pololetí:

22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 18. 4., 3. 5., 24. 5., 7. 6. a 21. 6. 2018.

- vždy v 9:40 ve školní knihovně

ŠP může být svolán v případě potřeby i v jiných termínech.

Zápisy

Zápisy ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

 

V letošním školním roce pracuje studentský parlament ve složení:

Zástupce pro školní parlament

1.V Klaudie Pačesová, Nikola Málková
2.V Adéla Knitlová, Šarlota Martincová
4.V Rosalie Matoušková, Thea Sedmidubská
MMT1 Kamila Chaloupková, Štěpán Bureš
MMT2 Alexandr Aouf, Damián Kislinger
MMT3 Hynek Rajtr, Jakub Jindřich
MMT4 Barbora Erbenová, Pavlína Bělecká

 

 

Třídní samosprávy

  Starosta třídy Zástupce starosty
1.V Monika Fialová Zdeněk Černý
2.V Kryštof Horák Nela Fialová
4.V Denisa Barello Marie Juláková
MMT1 Tomáš Štolc David Kubín
MMT2 Patrik Smělý Tadeáš Holzner
MMT3 Hynek Rajtr Luboš Hradec
MMT4 Richterová Kateřina Myšková Jana