Školní parlament

Studentský parlament patří již neodmyslitelně k životu školy. Vznikl ze společné potřeby studentů i vedení školy jako orgán pro spolupráci i prostor, kde studenti mohou prezentovat své podněty i připomínky. Ty jsou probírány a vyhodnocovány ředitelem školy a pedagogickou radou, pracuje se s nimi jako s hodnotnými a cennými náměty. Studenti se zde učí pravidlům týmové práce, trénují komunikaci a zásady argumentace, seznamují se s principy parlamentní demokracie. Mají možnost se otevřeně vyjádřit, prosazovat názory své i tříd, které zastupují. Trénují pro život.

Schůzky školního studentského parlamentu ve školním roce 2022/2023

 

TERMÍNY SCHŮZEK VE II. pololetí:
 

 

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM:

ČTVRTEK: 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 8. 6.

PREZENČNĚ – 1V, 2V, 3V, 4V
 

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM A SOŠ:

1. ÚTERÝ: 14. 2., 14. 3.,  4. 4., 2. 5.

ONLINE – 1D, 1M – technik, 3M,

PREZENČNĚ – 2D, 3D, 1M – výtvarník, 2M, 5V, 6V, 7V
 

2. PÁTEK: 3. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6.

ONLINE – 2D, 3D, 2M (výtvarník)

PREZENČNĚ – 1D, 1M, 2M – technik, 3M, 5V, 6V, 7V

změna termínu vyhrazena

- vždy v 9:40 ve školní knihovně

ŠP může být svolán v případě potřeby i v jiných termínech.

Zápisy

Zápisy ve školním roce 2022/2023 naleznete zde.

 

V letošním školním roce pracuje studentský parlament ve složení:

Zástupce pro školní parlament

1.V Ondřej Bartoš, Petra Herciková
2.V Daniel Mareš, Tereza Pospíšilová
3.V Matěj Větrovský, Tobiáš Tlaskal
4.V Michal Hamtil, Dan Hendrich
5.V Markéta Müllerová, Šárka Paulusová
6.V Monika Fialová, Dominik Hubálek
7.V Kristýna Semecká, Adéla Knitlová