Školní parlament

Studentský parlament patří již neodmyslitelně k životu školy. Vznikl ze společné potřeby studentů i vedení školy jako orgán pro spolupráci i prostor, kde studenti mohou prezentovat své podněty i připomínky. Ty jsou probírány a vyhodnocovány ředitelem školy a pedagogickou radou, pracuje se s nimi jako s hodnotnými a cennými náměty. Studenti se zde učí pravidlům týmové práce, trénují komunikaci a zásady argumentace, seznamují se s principy parlamentní demokracie. Mají možnost se otevřeně vyjádřit, prosazovat názory své i tříd, které zastupují. Trénují pro život.

Schůzky školního studentského parlamentu ve školním roce 2022/2023

 

TERMÍNY SCHŮZEK V I. pololetí:
 

...připravujeme

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM:

 

 

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM A SOŠ:

 

 

změna termínu vyhrazena

- vždy v 9:40 ve školní knihovně

ŠP může být svolán v případě potřeby i v jiných termínech.

Zápisy

Zápisy ve školním roce 2022/2023 naleznete zde.

 

V letošním školním roce pracuje studentský parlament ve složení:

Zástupce pro školní parlament

1.V  
2.V  
3.V  
4.V  
5.V  
6.V  
7.V