Učebnice pro šk. rok 2023-2024

Učebnice a pomůcky musí být zakoupeny před zahájením školního roku 2023/2024.

Jednotlivé tituly je nutné vybírat přesně  dle uvedených ISBN, aby nedošlo k záměně.

Nižší gymnázium

Učebnice pro nižší gymnázium (třídy 1.V, 2.V, 3.V, 4.V)  žákům zapůjčí škola bezplatně. 

Nákup pracovních sešitů pro žáky nižšího gymnázia zajišťuje škola. Platba proběhne dle pokynů třídního učitele na účet školy během září 2023.

Vyšší gymnázium

Učebnice a pracovní sešity pro vyšší gymnázium (třídy 5.V, 6.V, 7.V, 8.V)  si žáci mohou:

  • zakoupit dle níže uvedeného seznamu učebnic a pomůcek jednotlivých tříd individuálně
  • závazně objednat u třídního učitele v termínu od 20. 6. 2023 do 23. 6. 2023 a následně uhradit dle pokynů na účet školy
  • zakoupit dne 19. 6. 2023 na burze učebnic, kterou škola ve spolupráci s žáky vyšších ročníků organizuje

KVINTA (5.V)

Předmět

Název

ISBN

CJL

Komunikace v českém jazyce pro střední školy UČEBNICE

978-80-7358-228-9

CJL

Komunikace v českém jazyce pro střední školy PRACOVNÍ SEŠIT

978-80-7358-229-6

CJL

Literatura pro 1. ročník středních škol UČEBNICE (zkrácená verze)

978-80-7358-181-7

CJL

Literatura pro 1. ročník středních škol PRACOVNÍ SEŠIT (zkrácená verze)

978-80-7358-182-4

ANJ

Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate Student´s Book Czech Edition

9780194504515

ANJ

Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate Workbook Czech Edition  PRACOVNÍ SEŠIT

9780194504539

SPJ

?Espaňol? Por supuesto! 3/A2 + Alumno – učebnice OD PROSINCE 2023 pro stávající studenty, kteří nastoupili ve šk.roce 2019/2020 

978-84-9081-230-3

SPJ

Espaňol Por supuesto! 3/A2 + Pracovní sešit

OD PROSINCE 2023 pro stávající studenty, kteří nastoupili ve šk.roce 2019/2020 

9788490812457

SPJ

AVENTURA 1   UČEBNICE a PRACOVNÍ SEŠIT

Pro studenty, kteří přistupují od září 2023

9788073970222

GEO

Příroda a lidé Země

978-80-86034-92-8

BIO

Obecná biologie (nakladatelství Fortuna)

80-7168-714-6

BIO

Biologie rostlin (nakladatelství Fortuna)

978-80-7168-947-8

FYZ

Fyzika pro gymnázia - Mechanika

978-80-7196-482-7

FYZ

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika

978-80-7196-484-1

SEXTA (6.V)

Předmět

Název

ISBN

CJL

Literatura pro 2. ročník středních škol UČEBNICE (zkrácená verze)

978-80-7358-183-1

CJL

Literatura pro 2. ročník středních škol PRACOVNÍ SEŠIT (zkrácená verze)

978-80-7358-183-1

ANJ

Pokračují v zakoupené učebnici a sešitu

 

SPJ

Aventura 1  UČEBNICE a PRACOVNÍ SEŠIT

9788073970222

GEO

Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia (Přepracované vydání učebnice)

978-80-87476-02-4

BIO

Biologie živočichů (nakladatelství Fortuna)

80-7168-909-2

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Mechanické kmitání a vlnění

978-80-7196-483-4

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Elektřina a magnetismus

978-80-7196-485-8

SEPTIMA (7.V)

Předmět

Název

ISBN

CJL

učebnice na mluvnici i literaturu mají žáci koupené

 

ANJ

Maturita Solutions 3rd Edition Upper-intermediate Student´s Book Czech Edition

9780194506502

ANJ

Maturita Solutions 3rd Edition Upper-intermediate Workbook Czech Edition  PRACOVNÍ SEŠIT

9780194506526

SPJ

?Espaňol? Por supuesto! 4/B1 UČEBNICE

978-84-9081-233-7

SPJ

?Espaňol? Por supuesto! 4/B1 PRACOVNÍ SEŠIT

978-84-9081-234-1

GEO

Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia (Přepracované vydání učebnice)

978-80-87476-02-4

GEO

Zeměpis České republiky

978-80-86034-93-5

BIO

Biologie člověka (nakladatelství Fortuna)

978-80-7373-169-4

BIO

Genetika (nakladatelství Fortuna)

80-7168-851-7

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Elektřina a magnetismus

978-80-7196-485-8

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Optika

978-80-7196-486-5

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Fyzika mikrosvěta

978-80-7196-506-0

OKTÁVA (8.V)

Předmět

Název

ISBN

CJL

Čítanka 4 k LITERATUŘE- přehledu SŠ učiva

80-86873-01-3

ANJ

Pokračují v zakoupené učebnici a sešitu

 

SPJ

Aventura 2 (A2-B1) – učebnice s prac. seš.

978-80-7397-043-7

BIO

Ekologie (nakladatelství Fortuna)

80-7168-828-2