Učebnice pro šk. rok 2024-2025

Učebnice a pomůcky musí být zakoupeny před zahájením školního roku 2024/2025.

Jednotlivé tituly je nutné vybírat přesně  dle uvedených ISBN, aby nedošlo k záměně.

Nižší gymnázium

Učebnice pro nižší gymnázium (třídy 1.V, 2.V, 3.V, 4.V)  žákům zapůjčí škola bezplatně.

Učebnice a pracovní sešit na AJ, NJ a Šp zakoupí škola a žáci následně uhradí dle pokynů třídního učitele.

Nákup pracovních sešitů pro ostatní předměty také zajišťuje škola. Platba opět proběhne dle pokynů třídního učitele na účet školy během září 2024.

Vyšší gymnázium

Učebnice a pracovní sešity pro vyšší gymnázium (třídy 5.V, 6.V, 7.V, 8.V)  si žáci mohou:

  • zakoupit dle níže uvedeného seznamu učebnic a pomůcek jednotlivých tříd individuálně
  • závazně objednat u třídního učitele v termínu od 10. 6. 2024 do 14. 6. 2024 a následně uhradit dle pokynů na účet školy
  • zakoupit individuálně od žáků vyšších ročníků, k nákupu a prodeji použitých knih je možné využít inzertní nástěnku ve 2. patře školy (vedle ředitelny)

 

KVINTA (5.V)

Předmět

Název

ISBN

CJL

Komunikace v českém jazyce pro střední školy UČEBNICE

978-80-7358-228-9

 

CJL

Komunikace v českém jazyce pro střední školy PRACOVNÍ SEŠIT

978-80-7358-229-6

 

CJL

Literatura pro 1. ročník středních škol UČEBNICE (zkrácená verze)

978-80-7358-181-7

CJL

Literatura pro 1. ročník středních škol PRACOVNÍ SEŠIT (zkrácená verze)

978-80-7358-182-4

 

CJL

Literatura- přehled středoškolského učiva

978-80-86873-14-5

ANJ

Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate Student´s Book Czech Edition

9780194504515

 

ANJ

Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate Workbook Czech Edition  PRACOVNÍ SEŠIT

978-0-19-450453-9

 

NEJ

Klett -interaktiv -2.díl- JEN PRO STÁVAJÍCÍ ŽÁKY, kteří nastoupili ve školním roce 2020/2021   

978-80-7397-311-7

SPJ/ NEJ

Bude upřesněno  v září 2024

 

GEO

Příroda a lidé Země

978-80-86034-92-8

BIO

Obecná biologie (nakladatelství Fortuna)

978-80-7168-714-6

BIO

Biologie rostlin (nakladatelství Fortuna)

978-80-7168-947-8

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Mechanika

978-80-7196-482-7

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Molekulová fyzika a termika

978-80-7196-484-1

SEXTA (6.V)

Předmět

Název

ISBN

CJL

Literatura pro 2. ročník středních škol UČEBNICE (zkrácená verze)

978-80-7358-183-1

 

CJL

Literatura pro 2. ročník středních škol PRACOVNÍ SEŠIT (zkrácená verze)

978-80-7358-184-8

ANJ

Pokračují v zakoupené učebnici a sešitu

 

SPJ

Skupina 1- pokračují v zakoupené učebnici Aventura 1

Skupina 2- Aventura nueva 2

 

978-80-7397-289-9

GEO

Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia (Přepracované vydání učebnice)

978-80-87476-02-4

 

BIO

Biologie živočichů (nakladatelství Fortuna)

978-80-7168-909-2

(80-7168-909-2)

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Mechanické kmitání a vlnění

978-80-7196-483-4

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Molekulová fyzika a termika

978-80-7196-544-2

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Elektřina a magnetismus

978-80-7196-485-8

 

SEPTIMA (7.V)

Předmět

Název

ISBN

CJL

Literatura pro 3. ročník SŠ zkrácená verze Učebnice

978-80-7358-187-9

CJL

Literatura pro 3. ročník SŠ zkrácená verze Pracovní sešit

978-80-7358-188-6

 

ANJ

Maturita Solutions 3rd Edition Upper-Intermediate Student´s Book + Workbook CZ balíček

9780194506502p

 

NEJ

Direkt interaktiv 3 (B1) (balíček + kód)  Učebnice + pracovní sešit  (jen skupina NEJ)

978-80-7397-353-7

GEO

Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia (Přepracované vydání učebnice)

978-80-87476-02-4

 

GEO

Zeměpis České republiky

978-80-86034-93-5

BIO

Biologie člověka (nakladatelství Fortuna)

978-80-7373-169-4

BIO

Genetika pro gymnázia

978-80-7168-851-7

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Elektřina a magnetismus

978-80-7196-485-8

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Optika

978-80-7196-486-5

FYZ

Fyzika pro gymnázia- Fyzika mikrosvěta

978-80-7196-506-0

OKTÁVA (8.V)

Předmět

Název

ISBN

CJL

Maturita v pohodě 2024 Český jazyk a literatura

 

BIO

Ekologie (nakladatelství Fortuna)

80-7168-828-2