Přírodovědný badatelský kroužek

Kroužek pro zvídavé děti, které si kladou spoustu badatelsky orientovaných otázek.

  • Kolik toho unese vejce?
  • Proč se solí silnice?
  • Jak přinutit balónek, aby se sám nafoukl?
  • Proč žížala při pohybu na papíře šustí?
  • Kdy se náš kapesník stane nehořlavý?
  • Jak vyrobit padák, který by dopravil vodu z druhého patra dolů na zem bez toho, aby se vylila?
  • Jak vytvořit super obří bubliny?
  • A řada dalších otázek...

 

Popis:

Kroužek je zaměřen na zkoumání, pozorování, vytváření hypotéz a jejich ověřování, rozvoj logického myšlení a přirozené vzdělávání.
Provádí se jednoduché biologické, fyzikální a chemické pokusy, programují se miniroboti OZOBOT, oživují se chytré stavebnice Lego a iTriangle, hrají se logické hry.
V jarním a podzimním období se bádá venku. Pomocí senzorů Pasco se porovnává např. kvalita vody z různých zdrojů, měří se UV záření, které propouští naše sluneční brýle, určuje se směr a rychlost větru a GPS souřadnice. 
Badatelský tým se aktivně podílí  na vývoji aplikace na určování rostlin Pl@ntNet, připravuje pro spolužáky a návštěvníky města tzv. questy, při kterých se seznamují s přírodou v Poděbradech a účastní se dalších aktivit např. Dne Země.

Termín schůzek:

.........

Místo konání:

Budova školy, 2. patro,  učebna číslo 303.
 

Lektorka kroužku:

 Mgr. Bohdana Glierová

Přihlášky: E-mail: glierova@ekopodebrady.cz