PORIA

PORIA – zkratka pro Plán Osobního Rozvoje a Individuální Angažovanosti

Škola je svým vnitřním životem i taková, jakou si ji udělají sami žáci. U nás k tomu mají dostatek příležitostí. Aby byli aktivní, plnili si řádně své studijní povinnosti a dosahovali kvalitních studijních výsledků, je dobré, aby byli správně motivováni. Právě k motivaci žáků slouží PORIA. Každý si na začátku pololetí formuluje co nejkonkrétnější reálné cíle, které by chtěl dosáhnout. Cíle se týkají prospěchu, zameškaných hodin, práce na sobě samém i toho, co hodlá žák udělat pro třídu a pro školu. Všechny své vytyčené cíle, které plánuje dosáhnout, sestaví písemně do jednotného formuláře. Na konci pololetí hodnotí sám sebe, jak se mu podařilo stanovené cíle naplnit, a hodnotí jej též třídní učitel. Ten také stanovuje pořadí prvních tří jedinců, kterým se nejlépe podařilo naplnit plánované cíle za dané období. Tito jsou oceněni nejen pochvalou, ale před žáky celé školy i odměnou z rukou ředitele - školní měnou Ekoun.

Výsledky za 2. pololetí školního roku 2022/2023

Třída 1. místo 2. místo 3. místo
Prima Bartoš Ondřej Herciková Petra Langrová Ema
Sekunda Pokorná Mia Svobodová Valerie Nevšímal Petr
Tercie Vydrová Lucie Šípková Zuzana Větrovský Matěj
Kvarta Žáček Jáchym Kroužilová Michaela Hamtil Michal
Kvinta Marešová Bibiana Žohová Kateřina Paulusová Šárka
Sexta Chvojková Ema Fialová Monika Málková Nikola
Septima Zradičková Petra Hrádek Daniel Barello Barbara Jessica