PORIA

PORIA – zkratka pro Plán Osobního Rozvoje a Individuální Angažovanosti

Škola je svým vnitřním životem i taková, jakou si ji udělají sami žáci. U nás k tomu mají dostatek příležitostí. Aby byli aktivní, plnili si řádně své studijní povinnosti a dosahovali kvalitních studijních výsledků, je dobré, aby byli správně motivováni. Právě k motivaci žáků slouží PORIA. Každý si na začátku pololetí formuluje co nejkonkrétnější reálné cíle, které by chtěl dosáhnout. Cíle se týkají prospěchu, zameškaných hodin, práce na sobě samém i toho, co hodlá žák udělat pro třídu a pro školu. Všechny své vytyčené cíle, které plánuje dosáhnout, sestaví písemně do jednotného formuláře. Na konci pololetí hodnotí sám sebe, jak se mu podařilo stanovené cíle naplnit, a hodnotí jej též třídní učitel. Ten také stanovuje pořadí prvních tří jedinců, kterým se nejlépe podařilo naplnit plánované cíle za dané období. Tito jsou oceněni nejen pochvalou, ale před žáky celé školy i odměnou z rukou ředitele - školní měnou Ekoun.

Výsledky za 1. pololetí školního roku 2016/2017

Třída 1. místo 2. místo 3. místo
Prima Petra Zradičková Adéla Knitlová Anna Juláková
Tercie Sára Zíchová Alexandra Svatá Marie Juláková
MMT 1 Alžběta Remišová Daniel Dydyk Damián Kislinger
MMT 2 Luboš Hradec Nikola Ambrožová Noemi Doskočilová
MMT 3 Kateřina Richterová Daniel Taclík - - -
MMT 4 Magdaléna Volejníková Lucie Řípová Kristýna Kubrová

  

Výsledky za 2. pololetí školního roku 2016/2017

Třída 1. místo 2. místo 3. místo
Prima Anna Juláková Katherine Ballaty Adéla Knitlová
Tercie Denisa Barello Alexandra Svatá Rosalie Matoušková
MMT 1 Lenka Pelantová Nicole Cote Barbora Wertheimová
MMT 2 Luboš Hradec Anna Kvasnicová Dominika Mamiňáková
MMT 3 Kateřina Richterová Jana Myšková Filip Mareček