Osmileté studium

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY K OSMILETÉMU STUDIU.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 20. 2. 2024.

ke stažení: PRŮVODCE ŠKOLOU V KOSTCE

 

Obor vzdělávání: gymnázium

Kód: 79-41-K/81

Osmileté studium je rozděleno na nižší stupeň (prima až kvarta), kde se vyučuje podle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a na vyšší stupeň (kvinta až oktáva), kde je výchozím rámcovým vzdělávacím programem RVP pro gymnázia. V rámci disponibilních hodin jsou zařazeny předměty, které školu profilují, jak uvádíme v informacích o škole. Vyučuje se podle unikátně sestaveného školního vzdělávacího programu „Škola pro budoucnost“.

Vedle klasického vzdělávání zaměřeného na přípravu k dalšímu studiu na vysokých školách všeho druhu v ČR i zahraničí jsme zařadili do programu rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií, minimálně dvou cizích jazyků a základy multimediální tvorby.

Využíváme skutečnosti, že máme k dispozici špičkové technické (počítačové) a softwarové vybavení pro studijní obor Multimediální tvorba a naučíme žáky gymnázia na něm pracovat. Během studia zvládnou základy počítačové grafiky, zpracování fotografií a videa, vytváření webových stránek a dalších aplikací využitelných v dnešním digitálním světě. Žáci se také seznámí s marketingem a managementem, proniknou do tajů současné ekonomiky a pochopí, co je to udržitelná spotřeba. Budou dobře připraveni v oblastech, které se na jiných gymnáziích neučí, ale rozhodně již dnes patří k širšímu všeobecnému vzdělání.

Jedinečné spojení všeobecného a odborného vzdělávání nenabízí žádná jiná škola v ČR!

A BONUS K TOMU: iPad pro každého!

Každý žák při zahájení studia obdrží zdarma tablet iPad pro školní i domácí využití.

Výuka prostřednictvím tabletu představuje špičkovou a vysoce efektivní metodu pedagogické práce, která sklízí úspěch u dětí i rodičů na celém světě. Bohaté zkušenosti ze zahraničí tuto skutečnost jen potvrzují. Taková výuka opravdu všechny baví.

Přihlášky ke studiu 2024/25 přijímá ředitel školy do 20. 2. 2024 pro 1. kolo a dále kontinuálně pro další kola přijímacího řízení, které končí až k 24. 5. 2024.

Jednotná přijímací zkouška: 16. a 17. dubna

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří žádají o uzpůsobení podmínek, doloží k přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení obsahující specifikaci podmínek pro přijímací řízení.

Kritéria pro školní rok 2024/25 ke stažení zde.

UČEBNÍ PLÁN pro 8leté gymnázium naleznete zde.