Čtyřleté studium

Obor vzdělávání: gymnázium

Kód: 79-41-K/41

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 - NA DOTAZ NA TEL. ČÍSLE 325 615 014

Co Vám můžeme nabídnout ?

  • Čtyřleté gymnaziální všeobecně vzdělávací studium podle školního vzdělávacího programu „Škola udržitelného rozvoje“ jako přípravu pro další studium na vysokých a vyšších školách pro žáky z devátých tříd ZŠ.
  • Studium ve škole, která byla oceněna Zlatým certifikátem kvality SSŠ ČMS.
  • Rozšířenou výuku minimálně dvou cizích jazyků (anglického, německého, španělského, francouzského) s možností přípravy ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.
  • Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů i výuku marketingu a  managementu, environmentalistiky a dalších, z nichž mohou zájemci složit profilovou maturitní zkoušku.
  • Individuální přístup ke speciálním vzdělávacím potřebám všech studentů s možností nadstandardních přístupů pro žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie aj.).
  • Pozitivní vztahové klima ve škole rodinného typu s nižším počtem žáků ve třídách. Úzkou spolupráci s rodiči.
  • Velký vliv samosprávných studentských orgánů na organizaci a řízení školy.
  • Nadstandardní motivační systém pro dosahování výborných studijních výsledků.
  • Studium s využitím špičkového technického (počítačového) a softwarového vybavení spolu se základy počítačové grafiky, zpracováním fotografií a videa, vytvářením webových stránek a dalších aplikací využitelných v dnešním digitálním světě.