Školné

Roční školné pro školní rok 2024/2025 je 20 000 Kč a bude navýšeno maximálně o míru inflace, ne však více než o 10 %.

Nově přijatí žáci hradí školné ve třech splátkách dle smlouvy:

do 1. 3. 2024

do 31. 8. 2024

do 31. 1. 2025

V následujících letech studia se školné hradí jednorázově vždy do 31. 8. nebo ve dvou stejných splátkách splatných do 31. 8. a 31. 1., pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Číslo účtu: 412107584/0600, do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a účel platby - školné. Var. symbol se neuvádí.