Přípravný kurz - osmileté studium

Nedovedete si představit, co vás u přijímacích zkoušek čeká?
Nejste si jistí, že je zvládnete?
Mohl by vám pomoci tréninkový kurz k přijímacím zkouškám pro osmileté studium, který škola pro uchazeče organizuje. Přípravný kurz je rozdělen do dvou částí: český jazyk a matematika . Není podmínkou absolvovat kurz jako celek, po dohodě je možné se zúčastnit jen vybraných částí.

Kurz se uskuteční vždy  ........ tzn. v rozsahu 2 vyučovacích hodin, v následujících termínech:

...termíny upřesníme


Cena za přípravný kurz je 400 Kč, je splatná při zahájení kurzu, tj. ............ hotově v kanceláři školy. Pokud se žák neúčastní celého kurzu, je cena stanovena alikvotní částí z ceny celého kurzu. Kapacita kurzu je omezená! Neváhejte a přihlaste se on-line. Těšíme se na vás.

Elektronická přihláška

V případě, že neobdržíte potvrzení o přijetí elektronické přihlášky do 2 pracovních dnů, kontaktujte kancelář školy na tel. čísle 325 615 014. Děkujeme.