Přípravný kurz pro osmileté studium

PREZENČNÍ FORMA

Nedovedete si představit, co vás u přijímacích zkoušek čeká?
Nejste si jistí, že je zvládnete?
Mohl by vám pomoci tréninkový kurz k přijímacím zkouškám pro osmileté studium, který škola pro uchazeče organizuje. Přípravný kurz obsahuje 5 lekcí českého jazyka a 5 lekcí matematiky. Není podmínkou absolvovat kurz jako celek, je možné se zúčastnit jen vybraných lekcí.

Průběh prezenčního kurzu:

  • každá lekce je v rozsahu dvou vyučovacích hodin
  • účastník kurzu obdrží test, který po vypracování společně s pedagogem rozeberou a vysvětlí si správný postup řešení
  • opravený test obdrží účastník mailem do 3 pracovních dnů včetně počtu získaných bodů a slovního hodnocení 
  • pro větší motivaci účastníků zveřejníme do 3 pracovních dnů pořadí dle získaných bodů (každý účastník pro tento účel obdrží osobní identifikační číslo)

Kurz se uskuteční v následujících termínech vždy od 16 hodin v učebně č. 305 (2. poschodí):

26. 2. 2024 - matematika

28. 2. 2024 - český jazyk

4. 3. 2024 - matematika

6. 3. 2024 - český jazyk

11. 3. 2024 - matematika

13. 3. 2024 - český jazyk

18. 3. 2024 - matematika

20. 3. 2024 - český jazyk

25. 3. 2024 - matematika

27. 3. 2024 - český jazyk

 

Kapacita kurzu je omezena.

Cena za jednu lekci: 160 Kč

Zvýhodněná cena za 10 lekcí (5x matematika, 5x český jazyk): 1400 Kč

Částka za objednané lekce je splatná před zahájením kurzu na účet 412107584/0600. Do zprávy pro příjemce uveďte osobní identifikační číslo účastníka kurzu, které obdržíte po odeslání elektronické přihlášky.

 

Elektronická přihláška

V případě, že neobdržíte potvrzení o přijetí elektronické přihlášky do 2 pracovních dnů, kontaktujte kancelář školy na tel. čísle 325 615 014. Děkujeme.