Přípravný kurz pro osmileté studium

PREZENČNÍ FORMA

Nedovedete si představit, co vás u přijímacích zkoušek čeká?
Nejste si jistí, že je zvládnete?
Mohl by vám pomoci tréninkový kurz k přijímacím zkouškám pro osmileté studium, který škola pro uchazeče organizuje. Přípravný kurz obsahuje 5 lekcí českého jazyka a 5 lekcí matematiky. Není podmínkou absolvovat kurz jako celek, je možné se zúčastnit jen vybraných lekcí.

Průběh prezenčního kurzu:

  • každá lekce je v rozsahu dvou vyučovacích hodin
  • účastník kurzu obdrží test, který po vypracování společně s pedagogem rozeberou a vysvětlí si správný postup řešení
  • opravený test obdrží účastník mailem do 3 pracovních dnů včetně počtu získaných bodů a slovního hodnocení 
  • pro větší motivaci účastníků zveřejníme do 3 pracovních dnů pořadí dle získaných bodů (každý účastník pro tento účel obdrží osobní identifikační číslo)

Kurz se uskuteční v následujících termínech vždy od 16 hodin v učebně č. 305 (2. poschodí):

27. 2. 2023 - matematika
1. 3. 2023 - český jazyk
6. 3. 2023 - matematika
8. 3. 2023 - český jazyk
13. 3. 2023 - matematika
15. 3. 2023 - český jazyk
20. 3. 2023 - matematika
22. 3. 2023 - český jazyk
27. 3. 2023 - matematika
29. 3. 2023 - český jazyk

Cena za jednu lekci: 150 Kč

Zvýhodněná cena za 10 lekcí (5x matematika, 5x český jazyk): 1300 Kč

Částka za objednané lekce je splatná před zahájením kurzu na účet 412107584/0600. Do zprávy pro příjemce uveďte osobní identifikační číslo účastníka kurzu, které obdržíte po odeslání elektronické přihlášky.

Kapacita kurzu je omezená! Neváhejte a přihlaste se on-line. Do poznámky uveďte, jaký termín a lekci objednáváte. Těšíme se na vás.

Elektronická přihláška

V případě, že neobdržíte potvrzení o přijetí elektronické přihlášky do 2 pracovních dnů, kontaktujte kancelář školy na tel. čísle 325 615 014. Děkujeme.