Testování žáků - bližší informace

Vážení rodiče,

 

z rozhodnutí vlády ČR začíná rozvolnění umožňující přítomnost žáků 1. - 4. ročníku víceletých gymnázií ve škole rotačním způsobem (týden ve škole, týden doma).

V naší škole nastoupí od 3. 5. 2021 do školy třídy 1. V a 2. V, v dalším týdnu se budou ve škole vyučovat prezenčně třídy 3. V a 4.V.

S nástupem do školy je spojeno testování žáků školy.

Škola bude využívat neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kterými se bude testovat 2x týdně – u nás ve škole vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno v určených prostorách školy.

S ohledem na opatření obecné povahy z důvodu testování žáků je stanoven čas příchodu do školy následovně:

Třída 1. V  - příchod do školy v pondělí a ve čtvrtek v 8:00 hod.

Třída 2. V - příchod do školy v pondělí a ve čtvrtek v 7:30 hod.

 

Žádáme rodiče o důsledné dodržování časů příchodu do školy.

Ve výjimečných případech, kdy se žák třídy 2. V nemůže dostavit k testování v 7:30 hodin, může mu být umožněno testování v čase od 8:30 hodin.

Pokud žák bude např. v pondělí chybět a do školy přijde v úterý, bude individuálně testován v úterý.

Přítomnost žáka ve škole je podmíněna účastí na testování. Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete Vaše dítě testování nepodrobit, žák se nemůže účastnit prezenční výuky ve škole. Absence bude evidována jako omluvená a Vašemu dítěti bude zadávána samostatná domácí práce. K testování se může dostavit pouze žák, který nemá příznaky infekčního onemocnění. Mezi ty patří zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy.

Pokud se vyskytne pozitivní výsledek testu Vašeho dítěte, neprodleně Vás budeme informovat a domluvíme se na dalším postupu (odchod dítěte ze školy, zajištění testu RT – PCR testu…).

V případě negativního testu se budou žáci účastnit prezenční výuky ve škole.

Naší snahou bude, aby testování probíhalo v co nejklidnější atmosféře. Děti budou testovány po příchodu do školy v učebnách za dodržení všech hygienických předpisů. Pedagogové trpělivě dětem vysvětlí, proč se testujeme a jak bude testování probíhat. Na testování budou dohlížet a dětem pomáhat.

 

Testování se neprovádí:

  • U osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle mimořádného opatření MZd a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT–PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě – předejte třídní učitelce (v případě SMS zprávy z laboratoře prosíme o její zaslání mailem třídní učitelce – print screen.) Pokud nebude doloženo, žák se účastní testování podle harmonogramu školy.
  • U osob, které mají vystavený certifikát MZd ČR o provedeném očkování proti COVID – 19, od aplikace druhé očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, od aplikace první očkovací látky v případě jednodávkového schématu také nejméně 14 dní.

 

Vážení rodiče, s velikou radostí se vracíme s dětmi zpět do školy! Vše připravujeme pro co nejpohodovější návrat. Děkujeme za spolupráci a přejeme vám i vašim blízkým hlavně zdraví, sílu, dobrou náladu a úspěšné zvládnutí nelehké situace!

 

Další užitečné informace naleznete na webových stránkách školy a na odkazu jak na to ve škole | testování.edu.cz