Krizové kontakty

 • Na linku důvěry může zavolat kdokoliv, kdo se nachází v těžké situaci.
 • Hovor na lince zvedá vyškolený krizový intervent.
 • Nikdo vás nebude soudit za to, s čím se na linku obracíte.
 • Některé linky provozují také chat nebo e-mail.
 • Na linku můžete volat opakovaně, ale nenahrazuje dlouhodobou systematickou péči.
 • Pokud je obsazeno, zkoušejte to po chvíli znovu.

Všechny NÍŽE UVEDENÉ linky fungují zdarma, anonymně a nonstop, je možno využít i jejich chat nebo e-mail:

 • LINKA BEZPEČÍ – pomoc pro děti, mládež a studující

116 111

 • LINKA DŮVĚRY (Dětské krizové centrum Praha)

nonstop

241 484 149, 777 715 215

rizika kyberprostoru: 778 510 510

email: problém@ditekrize.cz

 • RODIČOVSKÁ LINKA – krizová pomoc a základní sociální poradenství rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním dospělým, kteří jednají v zájmu dětí

606 021 021

provozní doba telefonu PO – ČT 9 -21, PÁ 9 -17

e-mailové poradenství pomoc@rodicovskalinka.cz

možnost chatu neděle 17-21

 • LINKA PRO RODINU A ŠKOLU – pro dospělé, kteří mají starost o dítě, ale také pro UČITELE, kteří hledají pomoc pro žáky v náročných situacích, řeší problémy v kolektivech, psychické obtíže, šikanu, domácí násilí a jakékoliv traumatické události u žáků

116 000

 • LINKA PRVNÍ PSYCHOLOGICKÉ POMOCI – pomoc pro dospělé

116 123

 • LINKA DŮVĚRY CENTRA KRIZOVÉ INTERVENCE (Bohnice)

nonstop

284 016 666
 

Rovněž je možno využít služeb Povídej, z.s. Kutná Hora
 

 • LINKA DŮVĚRY V KUTNÉ HOŘE

602 874 470

provozní doba telefonu PO – PÁ (včetně svátků) 8–22

e-mailové poradenství: linkaduvery@kh.cz

+ Zároveň zde funguje Poradna pro lidi v tísni  - „face to face“, pro dospělé i děti, bezplatně, nutno se objednat na tel. 602 874 470 (sídlo poradny: Česká 235, Kutná Hora)