Vedení školy

kontakt

Ing. Zbyněk Lukavec

ředitel školy

Předmět: Marketing a management
e-mail: lukavec@ekopodebrady.cz
kontakt

PhDr. Dagmar Lukavcová

statutární zástupce ředitele
výchovný poradce

Předmět: český jazyk a literatura, výchova k občanství

e-mail: lukavcova@ekopodebrady.cz

Mgr. Radek Stýblo

zástupce ředitele

Předmět: matematika
e-mail: styblo@ekopodebrady.cz