Učitelé

kontakt

Mgr. Aleš Bezouška


Předmět: informační a komunikační technologie, anglický jazyk
e-mail: bezouska@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Tomáš Otava

třídní učitel MMT1, metodik prevence rizikového chování

Předmět: český jazyk a literatura,
e-mail: otava@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Dagmar Třeštiková

třídní učitelka kvinty

Předmět: německý jazyk
e-mail: trestikova@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Jana Polachová

třídní učitelka MMT3 

Předmět: matematika
e-mail: polachova@ekopodebrady.cz

Mgr. Vojtěch Nehyba

 

Předmět: audiovizuální výchova

kontakt

Mgr. Bohdana Glierová

třídní učitelka sekundy, školní koordinátor EVVO

Předmět:
přírodopis, chemie, biologie
e-mail: glierova@ekopodebrady.cz

Mgr. Jana Audrainová

třídní učitelka primy


Předmět: český jazyk a literatura, španělský jazyk

e-mail: stranska@ekopodebrady.cz

kontakt

Mgr. Kateřina Zumrová

třídní učitelka tercie

Předmět: anglický jazyk, zeměpis
e-mail: zumrova@ekopodebrady.cz

Mgr. Hana Janiššová


Předmět: hudební výchova

 

 

Bc. Blanka Melíšková


Předmět: tělesná výchova, výchova ke zdraví

e-mail: meliskova@ekopodebrady.cz
 

Ing. Mgr. Lukáš Matěna


Předmět: fyzika
 

Ing. Roman Vlasák


Předmět: fyzika
 

Mgr. Nicole Sandtnerová


Předmět: informační a komunikační technologie

Markéta Tomková, DiS.

Předmět: výtvarná výchova

MgA. Mgr. Petra Filipová, Ph.D.

třídní učitelka MMT2

Předmět: výtvarná výchova

Mgr. Gabriela Costiou

Předmět: dějepis

Mgr. Eva Ernstová

Předmět: dějepis