Učitelé

kontakt

Mgr. Aleš Bezouška

třídní učitel MMT4 

Předmět: informační a komunikační technologie, anglický jazyk
e-mail: bezouska@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Tomáš Otava

metodik prevence rizikového chování

Předmět: český jazyk a literatura
e-mail: otava@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Dagmar Třeštiková

Předmět: německý jazyk, výtvarná výchova
e-mail: trestikova@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Jana Polachová

třídní učitelka MMT2 

Předmět: matematika, tělesná výchova
e-mail: polachova@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Iva Štěrbová

třídní učitelka kvarty

Předmět: dějepis, audiovizuální výchova, výchova k občanství
e-mail: sterbova@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Bohdana Glierová

třídní učitelka primy

školní koordinátor EVVO

Předmět: přírodopis, chemie
e-mail: glierova@ekopodebrady.cz

kontakt

Lid. Francisco Godoy


Předmět: fyzika, informační a komunikační technologie
e-mail: godoy@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Kateřina Zumrová

třídní učitelka sekundy

Předmět: anglický jazyk, výchova ke zdraví, zeměpis
e-mail: zumrova@ekopodebrady.cz

Mgr. Hana Janiššová


Předmět: hudební výchova

Mgr. Jana Audrainová


Předmět: španělský jazyk

 

Bc. Blanka Melíšková


Předmět: tělesná výchova