Učitelé

kontakt

Mgr. Aleš Bezouška


Předmět: informační a komunikační technologie, anglický jazyk
e-mail: bezouska@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Tomáš Otava

třídní učitel MMT1, metodik prevence rizikového chování

Předmět: český jazyk a literatura
e-mail: otava@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Dagmar Třeštiková

Předmět: německý jazyk, výtvarná výchova
e-mail: trestikova@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Jana Polachová

třídní učitelka MMT3 

Předmět: matematika
e-mail: polachova@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Iva Štěrbová

třídní učitelka kvinty

Předmět: dějepis, audiovizuální výchova, výchova k občanství
e-mail: sterbova@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Bohdana Glierová

třídní učitelka sekundy, školní koordinátor EVVO

Předmět: přírodopis, chemie
e-mail: glierova@ekopodebrady.cz

Mgr. Jana Audrainová

třídní učitelka primy


Předmět: český jazyk a literatura, španělský jazyk, francouzský jazyk

e-mail: stranska@ekopodebrady.cz

kontakt

Mgr. Kateřina Zumrová

třídní učitelka sekundy

Předmět: anglický jazyk, výchova ke zdraví, zeměpis
e-mail: zumrova@ekopodebrady.cz

Mgr. Hana Janiššová


Předmět: hudební výchova

 

 

Bc. Blanka Melíšková


Předmět: tělesná výchova

e-mail: meliskova@ekopodebrady.cz

 

Ing. Mgr. Lukáš Matěna


Předmět: fyzika
e-mail:

Ing. Roman Vlasák


Předmět: fyzika
e-mail:

Mgr. Nicole Sandtnerová


Předmět: informační a komunikační technologie

Mgr. Jana Severová

Předmět: německý jazyk

Dis. Markéta Tomková

Předmět: výtvarná výchova

MgA. Mgr. Petra Filipová

třídní učitel MMT2

Předmět: výtvarná výchova