Přípravný kurz - osmileté studium

Nedovedete si představit, co vás u přijímacích zkoušek čeká?
Nejste si jistí, že je zvládnete?
Mohl by vám pomoci tréninkový kurz k přijímacím zkouškám pro osmileté studium, který škola pro uchazeče organizuje. Přípravný kurz je rozdělen do dvou částí, které na sebe volně navazují. Není podmínkou absolvovat kurz jako celek, je možné se zúčastnit jen vybraných částí.

Kurz se uskuteční vždy ........(upřesníme) od 15:00 do 16:30, tzn. v rozsahu 2 vyučovacích hodin, v následujících termínech:

I. část 

termíny upřesníme

II. část 

termíny upřesníme


Cena za přípravný kurz je 400,- Kč, je splatná při zahájení kurzu, tj.................2019 hotově v kanceláři školy. Pokud se žák neúčastní celého kurzu, je cena stanovena alikvotní částí z ceny celého kurzu. Kapacita kurzu je omezená! Neváhejte a přihlaste se on-line. Těšíme se na vás.

 

Elektronická přihláška