V poločase přijímacích zkoušek

Než jsme se nadáli, jsou dva měsíce nového roku za námi. Máme po talentových přijímacích zkouškách na obor studia Multimediální tvorba, kde jsme nemohli uspokojit více než dvě třetiny uchazečů, kteří se na naši školu hlásili. Těší nás zájem o školu a jsme připraveni v příštím školním roce konečně nabídnout ministerstvem schválený nový obor Design a nová média. Tím bychom mohli lépe uspokojit poptávku po studiu atraktivních vzdělávacích oborů.

Před námi jsou přijímací zkoušky na gymnázium. Jako v minulých letech přijímáme žáky do primy osmiletého studia. V letošním roce mimořádně i žáky do třídy čtyřletého studia. Naše gymnázium v osmiletém i čtyřletém cyklu kromě klasické přípravy ke studiu na vysokých školách všeho druhu poskytuje žákům vedle rozšířené výuky jazyků a informačních a komunikačních technologií i výuku audiovizuální výchovy, která propojuje gymnázium se studijním oborem multimediálního zaměření. Žáci gymnázia tak zvládnou základy fotografování, tvorby a zpracování videa, naučí se vytvářet a spravovat webové stránky, seznámí se se základy 2D a 3D grafiky a získají další znalosti a dovednosti, které ostatní školy obdobného typu neposkytují. Jde o unikátní zaměření školního vzdělávacího programu, které nemá žádná škola v České republice.

Letošní školní rok je rokem 25. výročí založení školy. Po velmi úspěšné vánoční akademii se chystají další významné akce, o kterých vás budeme průběžně informovat. Nastartoval OFF, Online filmový festival soutěžních videosnímků žáků středních škol, které budou umístěny na sociální síti You Tube. Zde se s nimi budete moci seznámit a také je hodnotit. Vyvrcholením soutěže bude přehlídka vítězných filmů 1. června 2018 v poděbradském kině, kde budou předány ceny diváků i odborné poroty. Jde o zcela nový koncept, který by měl podpořit zájem žáků středních škol o filmovou tvorbu. Už se těšíme na zajímavé soutěžní příspěvky.

Jaro je před námi, příroda se chystá probudit spoustu nahromaděné energie k novému životu. Užijme si to a radujme se, že můžeme být při tom.

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

Archiv >>