Informace o doplňujících volbách do školské rady

Doplňující volby do školské rady o člena za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků

 

Na post členky školské rady rezignovala ke dni 31. 8. 2023 Bc. Dana Černá. Jmenovaná zároveň vykonávala funkci předsedkyně školské rady.

Dne 4. 9. 2023 byli osloveni všichni zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci prostřednictvím ŠOL a e-mailové komunikace s výzvou, kdo má zájem se zapojit do práce školské rady. V termínu do 8. 9. 2023 se přihlásili tři kandidáti, a to za zákonné zástupce Tichota Petr a Vostrý Luboš a za zletilé žáky Husták Darek. Kandidáti byli vyzváni, aby do pondělí 11. 9. 2023 zaslali stručné vizitky o své osobě. Takto učinil pouze Tichota Petr.

Ve dnech 12. – 15. 9. proběhla volba prostřednictvím internetového hlasování, kdy byli vyzváni všichni zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků prostřednictvím ŠOL k tomuto aktu. Hlasování probíhalo v aplikaci FORMS a prostřednictvím e-mailů.
Voleb se v daném termínu zúčastnilo 96 hlasujících, 91 prostřednictvím ankety FORMS a 5 e-mailem. V těchto volbách získal nejvíce hlasů Tichota Petr – 71; dále 20 hlasů Husták Darek a 5 hlasů získal Vostrý Luboš.

Novým členem školské rady se v doplňujících volbách stal Ing. arch. Petr Tichota.

Ředitel školy svolá do 14 dnů schůzku školské rady, která si zvolí ze svých řad nového předsedu a projedná mj. výroční zprávu o škole za školní rok 2022/23.

 

Září 2023