Propozice

1. Tvůrce

 • Za tvůrce je považován žák nebo skupina žáků, kteří prokazatelným způsobem studují na střední škole nebo ve školním roce 2017/18 střední školu absolvovali.
 • Žák nebo skupina žáků musí být autorem filmu. Do soutěže nelze přihlašovat jinou produkci než originální. Nemusí jít o film vytvořený přímo ve škole, ale žákem či žáky příslušné školy. Typ střední školy nerozhoduje.
 • Do soutěže nebudou přijímány filmy vytvořené studenty vyšších nebo vysokých škol a filmy profesionální či komerční produkce natočené pod hlavičkou středních, vyšších nebo vysokých škol.

2. Dílo

 • Námět filmu je volný.

 • Soutěží se pouze v jedné kategorii napříč všemi filmovými žánry.
 • Maximální délka snímku je 15 minut.

 • Film může být natočen v libovolném formátu v kvalitě rozlišení 1920 x 1080. Nedostatečná kvalita může být důvodem k nezařazení filmu do soutěže.
 • Organizátor si vyhrazuje, že soutěžní snímek může být upraven do formátu, který bude vyhovovat pro vysílání na internetu.
 • Film a ani hudba nesmí porušovat autorská práva. Soutěžní snímek musí splňovat podmínky serveru YouTube. Osoba přihlašující film do soutěže za něj nese plnou odpovědnost.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže film, který bude obsahovat společensky i legislativně závadný obsah (násilí, rasismus, pornografii, xenofobii, apod.).
 • Do soutěže lze přihlašovat mj. i snímky:
  • vytvořené v dřívějších letech,
  • promítané na jiných soutěžích,
  • které již získaly ceny na jiných soutěžích.
 • Film bude pořízen v českém jazyce.

3. Přihlášení filmu do soutěže

 • Přihlašujícím je autor snímku, zástupce autorské skupiny nebo osoba pověřená autorem snímku (zástupcem autorské skupiny). Bez souhlasu autora nebo zástupce autorské skupiny není možné snímek přihlásit.
 • Každý autor (zástupce) má možnost přihlásit pouze 1 film.
 • Přihlásit se do soutěže a současně zaslat soutěžní snímky lze do 10. 5. 2019 do 24:00 hod. Snímky zaslané po tomto termínu nebudou zařazené do soutěže.
  Přihlásit a zaslat snímek do soutěže lze pouze elektronicky, a to na internetových stránkách www.onlinefilmfest.cz prostřednictvím registračního formuláře a přihlášení přes google účet. Přihlášení bude možné od 1. 4. 2019.
 • O úspěšném přijetí přihlášky a soutěžního snímku budou přihlašovatelé informováni na e-mail uvedený v přihlášce.

4. Prezentace soutěžních filmů

 • Ve dnech 15. 5. - 3. 6. 2019 budou filmy umístěny a prezentovány na webových stránkách festivalu a YouTube. Budou volně přístupné všem divákům.
 • O pořadí zveřejnění filmů na internetovém médiu rozhoduje datum a čas přijaté přihlášky.
 • Odborná porota zhlédne přihlášené filmy a rozhodne o vítězném pořadí soutěžních snímků. Slavnostní vyhlášení vítězných snímků proběhne 7. 6. 2019.

5. Soutěžní ceny a vyhlášení výsledků

Na slavnostním vyhlášení vítězných filmů, které proběhne v pátek 7. 6. 2019 v poděbradském kině (podrobnější informace budou zveřejněny na stránkách www.onlinefilmfest.cz), budou vyhlášeny výsledky soutěže a předány ceny:

 • Hlavní ceny OFF;
 • Zvláštní cena za nejlépe hodnocený film diváky;
 • Cena starosty města Poděbrady.

6. Obecné podmínky soutěže OFF Poděbrady

 • Autoři díla poskytují pořadatelům festivalu právo k veřejné produkci přihlášeného díla v rámci festivalu, během následujících ročníků a během případných dokumentů o festivalu. Také poskytují právo využít části díla (video i audio stopu) k vytvoření a veřejné projekci audiovizuálního díla, a to za účelem propagace festivalu (upoutávka, sestřih nominovaných filmů aj.). Organizátoři mají právo používat fotografie a jiné materiály zaslané k přihlášce filmu do soutěže v rámci prezentace nebo reklamy festivalu ve všech tištěných formách a na internetu.

 • Odesláním přihlášky autor/autorská skupina snímku souhlasí se zveřejněním jména autora či členů autorské skupiny při prezentaci festivalu v tištěných či online médiích, příp. v rozhlasu.

 • Přihlášením filmu do soutěže autoři, resp. přihlašovatelé, souhlasí s festivalovými podmínkami.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci autora jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. 
 • Vyhlašovatel soutěže si vymiňuje právo změnit podmínky soutěže v případě změny objektivních skutečností, které mají podstatný vliv na vyhlášení, průběh i hodnocení soutěžních snímků.