Porota

prof. Mgr. Rudolf Adler
předseda poroty

katedra dokumentární tvorby
FAMU Praha

(odborník na dokument a střihovou skladbu a filmovou teorii)

Režisér, scenárista dokumentárních a hraných filmů. Autor rozhlasových her, odborných a teoretických studií o dokumentárním filmu. Profesor FAMU Praha.

Za svou práci získal několik ocenění: Za dokumenty, hrané filmy i rozhlasové pořady (mj. Nejlepší film studia ČAF roku 1967 Za vojáčka mňa vzali), získal cenu ČST k Roku české hudby 1974 (Česká píseň), AFO 1975 (Majstr), Ekofilm Ostrava 1976 (Řeka a město), hlavní cenu na Festivalu humoru a satiry Gabrovo - Bulharsko (Hrom do kapelníka), AFO 1989 (Toulavá loďka mých snů), AFO 1990 (Hry s hlínou) a mnoho dalších.

Další informace

prof. Mgr. Jiří Myslík
člen poroty

katedra kamery
FAMU Praha

(odborník na kameru a filmovou techniku)

Profesor, absolvent katedry kamery, zástupce vedoucího katedry a vedoucí kabinetu obrazové techniky, kameraman velkého počtu dokumentárních, dramatických i hudebních děl pro TV, specializován na výuku filmové i digitální techniky a technologie, předseda technologické komise FAMU, viceprezident Asociace českých kameramanů.

Za pedagogickou činnost získal bronzovou medaili AMU.

Další informace

Robert Tamchyna
člen poroty

ředitel Divadla
Viola Praha

(odborník na práci se zvukem)

Působil jako redaktor Českého rozhlasu Leonardo a externí moderátor Českého rozhlasu 2 - Praha. Od června 2016 je ředitelem Divadla Viola. Nejznámější moderovaný pořad Hovory z Lán s prezidentem V. Havlem.

Za svou práci získal několik ocenění: Cena Ferdinanda Peroutky, Cena křepelek, Prix Bohemia v kategorii zábavný rozhlasový pořad (1995), Čestné uznání Prix Bohemia v kategorii zábavný rozhlasový pořad (2004) a Report v kategorii publicistika (2000, 2001, 2002).

Další informace