Přihláška

SNÍMKY BUDE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT NEJDŘÍVE
1. 4. 2019.

Uzávěrka přihlášek a předání soutěžních filmů je 10. 5. 2019 ve 24:00 hodin.

 

 
 
 
 

 

Odesláním přihlášky autor snímku souhlasí se zveřejněním na YouTube.cz a případném dalším internetovém médiu, s prezentací snímku na slavnostním vyhlášení 1. 6. 2018 v Poděbradech a s uvedením jména autora či členů autorské skupiny a názvu školy při prezentaci festivalu v tištěných či online médiích, příp. v rozhlasu.

V období od 15. 5. - 3. 6. 2019 budou filmy umístěny a prezentovány na webových stránkách festivalu a YouTube. Budou volně přístupné všem divákům.