Projekt „Naše obec, region, kraj“

I v letošním roce čekal primány v rámci předmětu Výchova k občanství projekt, který si klade za cíl nejen seznámit se zajímavými místy v našem okolí, ale především samostatně o nich vlastními slovy pohovořit. Každý se ujal tohoto úkolu po svém.

perex-image

Někteří s velkou dávkou tvořivosti, fantazie a originality. Vznikly tak zajímavé prezentace, krátké filmy, rozhovory, postery i 3D modely. Do realizace projektu se někdy zapojili i rodinní příslušníci nebo pamětníci, a tak jsme měli možnost zhlédnout i dobové fotografie z let dávno minulých nebo se dostat k historicky cenným informacím. Žáci pracovali s různými zdroji informací, mezi kterými nechyběly např. obecní či městské úřady. Každý žák svůj připravený příspěvek do projektu představil před celou třídou, zodpověděl dotazy spolužáků a na závěr svou práci zhodnotil.

Dagmar Lukavcová, učitelka

 

Celkový počet obrázků v galerii: 14

 

Zpět