2018-2019

Zeměpisný projekt v tercii

Žáci tercie si zpříjemnili výuku zeměpisu samostatnou prací na téma „Státy EU“. Zobrazit

BABBAT - projekt, který pomáhá

Je tomu rok, co naše škola vstoupila do projektu Erasmus+ BABBAT. Zobrazit

Ludwig van Beethoven: Óda na radost

Během distanční výuky se studenti EKO Gymnázia i SOŠ Multimediálních studií zapojili svými interpretacemi Ódy na radost do školního projektu Beethoven, který v těchto dnech vrcholí. Zobrazit

Slavné výzkumy v psychologii

Žáci kvinty společně vypracovávali projekty v rámci předmětu občanský a společenskovědní základ. Zobrazit

Jakou hudbu poslouchají žáci na EKO Gymnáziu?

V rámci distanční výuky v předmětu hudební výchova žáci připravují medailonky o svých oblíbených interpretech a seznamují své spolužáky s hudbou, kterou mají rádi a kterou ve svém volném čase poslouchají. Zobrazit

Projekty ve VKO v plném proudu

I během distanční výuky pracujeme na EKO Gymnáziu na třídních projektech. Zobrazit

Třídní žebříček hodnot

Jaké jsou naše životní hodnoty? Nad tématem se zamysleli žáci sekundy v předmětu Výchova k občanství. Zobrazit

Kreativní tvorba v rámci audiovizuální výchovy

Žáci tercie, kvarty a kvinty prokázali kreativní myšlení a technologické dovednosti při plnění úkolu během distanční výuky. Zobrazit
Strana: [1]  [2]  [3]