Monitoring medvědů na Slovensku

Jak si žáci naší školy jistě pamatují, během distanční výuky jsme se zúčastnili online semináře od neziskové organizace Prales dětem, známé též podle sloganu Justice for nature. Jejím záměrem je zejména ochrana ohrožených druhů a boj proti pytláctví.

perex-image

Pro nadšence do ochrany přírody a dobrodruhy nabízí možnost stát se dobrovolníkem a zúčastnit se tak monitorovacích programů na Slovensku, Sumatře a nově i na Kostarice. Já a Iva Demeterová (7.V) jsme se na základě školní přednášky rozhodly jet na Slovensko do Kremnických vrchů na dobrovolnický program Oko medvěda. Zde jsme spolu se zdejším monitorovacím týmem chodily náročným terénem skrze husté lesy, přes vysluněné louky a pracovaly s fotopastmi - odnášely staré, které dlouho nezachytily vlka, rysa, divokou kočku či medvěda hnědého, umísťovaly nové nebo jsme jen zkontrolovaly záběry a vyměnily SD kartu. Cílem programu je nejen určit přibližný počet šelem v dané oblasti, ale mnohdy i dokázat, kde se vyskytují a kudy chodí. Tato data se pak využívají například jako protiargument k rozšíření těžby. Jakožto dobrovolnice jsme se naučily zacházet s fotopastmi, poznaly divokou přírodu z úplně jiné stránky a dozvěděly jsme se spoustu nových informací. Nejzásadnější pro nás asi je pochopení problematiky čím dál častějších návštěv medvěda ve slovenských obcích. Týmu Oko medvěda se za poslední léta podařilo nashromáždit velké množství záběrů a fotografií z míst v lese, kam tamní myslivci umísťují lidské potraviny pro „zákrm“ medvědů. Ti si tak zvyknou na naše jídlo, pach člověka a lidské objekty - to vede k tzv. synantropii, změně chování a ztrátě plachosti jedince. Ten se pak nebojí vstoupit do vesnice a vybírat kontejnery, což ohrožuje místní obyvatele. Tyto medvědy pak vyhání Zásahový tým pro medvěda hnědého za použití prostředků způsobujících bolest, aby si jedinec spojil návštěvu lidského prostředí s něčím negativním a svou návštěvu tak neopakoval. Někteří medvědi takto bohužel nejsou odrazeni a po opakovaných návštěvách musí být utraceni. Náš týden v horách ale nebyl pouze o poznávání toho, jakými způsoby člověk zasahuje do přírody. Poznaly jsme zblízka její krásu, na fotopastech viděly spoustu záběrů s medvědy, jeleny a další zvěří, včetně vlka, jak honí srnu. Dokonce se nám poštěstilo, že jsme naživo potkaly medvědici s dvěma medvíďaty, ač to nebylo cílem. Odnášíme si nepřeberné množství zážitků a poznání, a navzdory tomu, že pobyt byl fyzicky náročný, vracíme se svěží a odpočaté. Mohu říci, že se nám prohloubil vztah k přírodě, a díky tomu teď chápeme, proč je třeba ji chránit. Určitě doporučujeme se monitoringu zúčastnit, samy už plánujeme jet příští rok na Sumatru. Poděkování patří řediteli školy Ing. Zbyňku Lukavcovi, že nám cestu ve školním roce umožnil.

Máte-li zájem se dozvědět více, nebo se také někam vydat jako dobrovolníci či finančně přispět na aktivity organizace Prales dětem (a že jich není málo), navštivte stránky justicefornature.org. 


Denisa Barello, 7.V

 

Celkový počet obrázků v galerii: 2

Zpět