Opět na startu

Slavnostní pedagogická rada 7. 9. 2018 ukončila sérii akcí k 25. výročí založení školy. Jak se říká v detektivkách, pachatel se vrací na místo činu.

perex-image

Ano, právě před 25 lety jsme zahájili na poděbradském zámku svou úspěšnou činnost. Tady jsme setkali se současnými i minulými učiteli a pracovníky školy, bez jejichž kvalitní práce by škola nebyla tam, kde dnes je. Přišel nám poblahopřát statutární náměstek hejtmanky Středočeského kraje Ing. Miloš Petera i první ředitelka školy
RNDr. PhDr. Danuše Kvasničková, CSc. Potěšila nás zvláště její slova o nadčasovosti zaměření našeho gymnázia na výchovu k udržitelnému rozvoji, stále opomíjenému problému současné společnosti. Vyzvala pana náměstka, aby podporu ekologického vzdělávání zaměřili primárně na školy a ne na střediska ekologické výchovy. Školy jsou svou podstatou předurčené, aby se touto problematikou systematicky zabývaly a vychovávaly uvědoměle skromnou mladou generaci.

Nový školní rok je již v plném tempu. Žáci primy a prvního ročníku absolvují adaptační kurz, aby se naladili na důležitou změnu v jejich životě, a to na středoškolské studium. Žijeme v době, která je velmi dynamická. To, co platilo včera, nemusí již platit dnes. Dříve absolvent školy věděl, že si se svými znalostmi a dovednostmi v zásadě vystačí po celý život. Nejenom mladí lidé dnes vědí, že školou jim to teprve začíná, protože se budou muset v rámci tzv. celoživotního učení vzdělávat celý život. Jedním z úkolů dnešní školy je také na tuto skutečnost mladé lidi připravit. Naučit je se učit. Ale nejenom to, být náročným sám k sobě v práci, být platným ve škole i doma, být přátelským a ohleduplným… spousta osobnostních vlastností, které nám v dnešním světě dospělých často chybí. To je ta část výchovně vzdělávacího procesu, která se nedá žádným testem změřit. Proto je pedagogická práce tak náročná, protože některé výsledky se dostaví až po letech, kdy si můžete říct při setkání s úspěšnými absolventy, že jste také svou troškou přispěli k pozitivnímu utváření občanské společnosti prostřednictvím vašich bývalých žáků. Věřím, že se nám i tato práce bude nejenom ve školním roce 2018/19 dařit.

Zbyněk Lukavec, ředitel

Zpět