Kam mířily kroky našich maturantů

Úspěšnost přijetí na vysoké školy byla stoprocentní. Volba nejčastěji směřovala na ty často vyhledávané (Univerzita Karlova, Univerzita Hradec Králové, ČVUT, Univerzita Palackého v Olomouci), ale i na specifické svým zaměřením či soukromé (Konzervatoř Jaroslava Ježka, Vysoká škola ekonomie a managementu). Mezi preferované obory patřila sociologie, ekonomie, historie, autorské psaní a další. Přejeme našim absolventům hodně úspěchů v dalším studiu i zúročení toho, co se naučili u nás.