„Naše obec, region, kraj“

Představit místo, kde žiji, jeho historii, osobnosti a další zajímavosti o obci, regionu nebo kraji. To je cílem projektu, který má zprostředkovat nejrůznější pohledy žáků zcela libovolnou, mnohdy velmi originální formou. Komentovanou prezentací, autorským videem, fotokoláží, vytvořenými modely historických objektů aj. Ne všichni primáni jsou místní, o to pestřejší jsou projektové výstupy. V první „projektové vlně“ jsme se seznámili vedle Poděbrad také s Nymburkem a obcemi Sloveč nebo Vítězov.  

 

Celkový počet obrázků v galerii: 10