Vítáme nové studenty

Nový školní rok pro studenty primy EKO Gymnázia a prvního ročníku Multimediální tvorby jsme slavnostně spolu se starostou města PhDr. Ladislavem Langrem zahájili v obřadní síni poděbradské radnice.

perex-image

Studenty Multimediální tvorby přivítala jejich třídní učitelka MgA. Petra Filipová, primány třídní učitelka Mgr. Bohdana Glierová, která každému zároveň předala moderní učební pomůcku iPad. Ředitel školy Ing. Zbyněk Lukavec popřál všem úspěšný školní rok, ve kterém si budeme společně připomínat 25 let existence poděbradského EKO Gymnázia.

Zpět