Třídní žebříček hodnot

Jaké jsou naše životní hodnoty? Nad tématem se zamysleli žáci sekundy v předmětu Výchova k občanství.

perex-image

Ani během distanční výuky jsme nepřerušili práci na měsíčním projektu sestavení žebříčku hodnot třídy. Nejprve jsme si v první hodině povídali o tom, co všechno můžeme zahrnout mezi naše osobní hodnoty. Pomocí tohoto společného brainstormingu jsme dospěli k velkému množství hodnot, které jsou v našem životě důležité.

Žáci poté dostali jako domácí úkol napsat nejprve přibližně 20 různých hodnot. Poté si představili, že se poloviny z nich musí vzdát a 10 jich vyškrtli. Těchto 10 hodnot seřadili podle pořadí důležitosti a zaslali svůj žebříček hodnot k vyhodnocení.

Každé hodnotě byly přiděleny body podle toho, v jakém pořadí se v zaslaných žebříčcích objevila. Následně byly všechny hodnoty sdruženy do jednoho seznamu a jejich body sečteny. Podle „zisku“ bodů byl sestaven žebříček 20 nejdůležitějších hodnot třídy. Z něj žáci opět v rámci domácí práce vybrali 10 hodnot a seřadili je podle důležitosti.

V zaslaných výsledných žebříčcích byly opět přiděleny body jednotlivým hodnotám podle jejich pořadí a z nich byl sestaven finální žebříček, v němž byly body sečteny a podle nich byly hodnoty seřazeny. Výsledkem je třídní žebříček hodnot, který dobrovolníci zpracovali do grafické podoby. Až se vrátíme do školy, tyto žebříčky hodnot vyvěsíme na nástěnku.

PhDr. Petr Hercik, Ph.D.

 

Žebříček hodnot 2. V

  1. Rodina, domov
  2. Kamarádi, přátelé
  3. Zdraví
  4. Vzdělání
  5. Dobrá nálada, humor, úsměv, radost
  6. Sportování
  7. Láska
  8. Život
  9. Svoboda
  10. Domácí mazlíček

 

 

Celkový počet obrázků v galerii: 2

Zpět