TESTOVALI JSME ZNALOSTI SEKUNDY

V minulém školním roce jsme se zapojili do národního testování žáků 7. tříd, které realizuje společnost SCIO, a již máme výsledky.

perex-image

Otestovat žáky, jak zvládli vzdělávací obsah 7. třídy, jsme se rozhodli hned z několika důvodů. Primárně nás zajímaly znalosti žáků, a jak si stojí v porovnání s ostatními školami. Sekundárně jsme chtěli zmapovat vliv distanční výuky. Výsledky nás potěšily a řada žáků v testování dopadla opravdu na výbornou. Ze sedmnácti testovaných sekundánů dosáhlo 8 jednotlivců vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku.
Do testování znalostí z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů se zapojilo dohromady 55 škol a naše škola se v celkovém hodnocení řadí mezi 10 nejúspěšnějších.
Výsledky testování nezaložíme do šuplíku. Jedná se o vysoce cenné informace, které pečlivě zanalyzujeme, a budeme dále s jednotlivými žáky pracovat.

 

Celkový počet obrázků v galerii: 5

Zpět