TĚŠÍME SE DO ŠKOLY

Také jste zaznamenali názor, že díky covidu měli žáci a jejich učitelé minulé pololetí nejdelší prázdniny v historii školství? I takové hodnocení uplynulého období není v naší společnosti úplnou výjimkou.

perex-image

Jak to u nás ve skutečnosti bylo? Hned od 11. 3. 2020, kdy byl vyhlášen mimořádný stav, nastartovala naše škola výuku na dálku. Nejprve s využitím v té době běžně používaných nástrojů jako je Škola OnLine a školní e-mail a po 14 dnech i s využitím Teams pro organizaci výuky na dálku a online komunikaci. Před učiteli i žáky stála velká výzva, jak se s novými technologiemi co nejlépe popasovat a zvládnout je ve prospěch zajištění výuky. U někoho to šlo rychle a bez problémů, jiný potřeboval trochu metodicky pomoci. Velmi brzy se nastavil přijatelný jednotný systém výuky, kde jednou týdně se v každém předmětu zadávaly domácí práce a jednou týdně byla se žáky realizována videokonference k probíranému učivu a konzultacím. Fungoval regulérní rozvrh, všichni žáci měli na svou práci průběžnou zpětnou vazbu včetně hodnocení. Byly organizovány pravidelné týdenní porady pedagogických pracovníků, jedna organizační a druhá metodická, kde se průběžně vyhodnocovaly jednotlivé kroky zavádění a realizace distanční výuky a učitelé se učili zvládat nové technologie.

Na začátku covidové krize jsem svým spolupracovníkům řekl, že tento stav vnímám jako velkou výzvu a příležitost posunout se v metodách a formách pedagogické práce s využitím nových technologií. Mám radost, že vytyčené cíle se podařilo splnit. Žáky a ani jejich učitele už nezaskočí výuka na dálku, naopak spoustu nových věcí, které se v tomto modelu osvědčily, budeme využívat i při prezenční výuce. Umíme to dobře, ale chceme to umět ještě lépe. Proto i naše výchovně vzdělávací cíle na nový školní rok jsou pro tuto oblast velmi náročné. Dám určitě vědět, jak se nám je daří plnit.

Co nám ale covid vzal a co je pro nás všechny velmi důležité, to je osobní kontakt, být se svými a mezi svými. Video je video, ale popovídat si z očí do očí a trochu si v té škole i zarošťačit, to určitě chybělo každému našemu žákovi. Žáci ale chyběli i svým učitelům.  Proto se všichni těšíme zase do školy a je nám jedno, jestli s rouškami nebo bez roušek.

Krásný nový školní rok!

Zbyněk Lukavec

Zpět