Symfonie Osudová

Klub přátel vážné hudby, jehož členy jsou převážně příznivci tohoto žánru z EKO Gymnázia, vyjel do Dvořákovy síně pražského Rudolfina za symfonií, kterou psal Beethoven v době, kdy začal přicházet o sluch.

perex-image

Dne 4. 10 jsme jeli do Rudolfina v Praze na symfonii Osudová od Ludwiga van Beethovena, kterou nám zahrála Česká filharmonie. Nejprve do sálu vešel orchestr a dirigent. Poté se lehce ztlumila světla. V první polovině představení nám dirigent vysvětloval, jak Beethoven psal symfonii Osudová. Psal ji v době, kdy přicházel o sluch. Se symfonií nebyl spokojen, a tak ji přepisoval znovu a znovu, než ji napsal do konečné podoby. V druhé části představení již byla symfonie zahrána celá. Je to jedna z nejslavnějších symfonií světové klasické hudby.

Jan Hrubý, sekunda

Zpět