Školní ekologická konference

V pátek 10. 6. se na naší škole uskutečnila školní ekologická konference.

perex-image

Žáci kvarty zde prezentovali své seminární práce s environmentální problematikou, které vypracovali v rámci přírodopisu, ale též dějepisu, zeměpisu, anglického jazyka, matematiky, fyziky nebo chemie.  Této ekologické konference se v roli posluchačů zúčastnila postupně také sekunda a tercie. Úsilí, které žáci vynaložili při tvorbě seminárních prací, se silně promítlo i do kvality jejich prezentací.

Každý prezentující byl obodován na základě předem stanovených kritérií. S maximálním počtem 15 bodů se sešlo hned 5 studentů. Za své vítězství obdrželi flash disky.

Jako nejlepší byli vyhodnoceni tito studenti: Ondřej Vacek s prací „Úprava pitné vody na Poděbradsku“, kterou vypracoval v rámci chemie, Bibiana Marešová s prací „Ptáci na krmítku“ vypracovanou v rámci přírodopisu, Markéta Müllerová s prací „Ekologie očima pamětníků, svědectví každodenního života“, kterou zpracovala v dějepisu, Jiřina Pačandová s prací „Fenologická pozorování“ vypracovanou v rámci přírodopisu a konečně Adam Znamínko, který anglicky prezentoval ohrožené druhy v České republice – „Endangered species“.

Děkujeme všem zúčastněným za vysokou kvalitu seminárních prací, na které mají velkou zásluhu i jejich učitelé – konzultanti a těšíme se na příští rok, kdy nám bude prezentovat současná tercie.

Markéta Müllerová, Šárka Paulusová, Bibiana Marešová,4.V a Bohdana Glierová, učitelka

Zpět