Sbaleno do Athén!

Projekt BABBAT o motivaci k celoživotnímu vzdělávání, do něhož jsme vstoupili před dvěma roky, pokračoval začátkem listopadu setkáním všech sedmi partnerských zemí v Athénách.

perex-image

V pandemických časech je komunikace on-line spásná, ale všichni zúčastnění přiznali, že se na „fyzické“ setkání velice těšili. Co jsme to vlastně do Athén přivezli? Obrazně řečeno, 18 on-line projektových setkání, aktivní projektový facebook a web, dubnovou diseminační konferenci (organizovanou on-line z Poděbrad), setkání s národními agenturami a členy expertních týmů, dva projektové výstupy a materiál pro projektovou brožuru.

Athénské schůzce předcházelo dotazníkové šetření, které testovalo kvalitu prvního ze tří výstupů projektu. Na otázky odpovídali členové expertních týmů (Focus Group) za každou zemi. Protože jsme nemohli pozvat všechny do Athén, spojili jsme se s některými z nich on-line. Naše škola tuto konferenci moderovala, takže z Athén jsme kontaktovali Pobaltí, španělský Tenerife, Island i Českou republiku. Analyzovaný výstup, za nějž je zodpovědná právě naše škola, byl hodnocen velice pozitivně a z diskuse vzešlo i několik podnětných tipů na další zlepšení.

Athénskou schůzku shrne newsletter, drobná zakázka pro naše odborné učitele. Určitě ji zvládneme tak jako všechny předchozí projektové úkoly.

Za český BABBAT tým Eva Svobodová a Kateřina Zumrová

 

Celkový počet obrázků v galerii: 5

Zpět