Projekt „Naše obec, region, kraj“

Projekt je součástí výuky předmětu Výchova k občanství v primě.

perex-image

Seznamuje s historií i současností míst, kde žijeme. Žáci si mohli sami vybrat, jestli se budou v projektu zabývat významnými rodáky, památkami, zajímavými objekty, tradicemi a zvyky nebo třeba pověstmi, které se k dané obci, regionu nebo kraji vážou. Forma, kterou svou práci představili, byla na každém z nich. Měli jsme příležitost vidět prezentace o blízkých místech České republiky, ale přenesli jsme se i do dalekého kanadského Toronta. Projektová výuka je pro studenty příležitostí k rozvoji velké řady dovedností. Učí se vyhledávat zdroje, pracovat s fakty, samostatně a zároveň i spolupracovat, interpretovat vlastní prezentaci aj.

Fotogalerie zde.

Zpět