Projekt „Člověk ve společnosti“

Projekt je součástí výuky předmětu Výchova k občanství v tercii.

perex-image

Prolíná se s učebními tématy k rozdílům mezi lidmi, rovnosti a nerovnosti, lidské solidaritě a pomoci a obecněji k etickým principům lidského soužití. Žáci si sami v tomto rámci vybírají a formulují vlastní téma projektu. Projekt v tomto ročníku klade již vyšší nároky na metodiku a formu zpracování i představení individuálních výstupů v rámci projektového dne.

Fotogalerie zde.

Zpět