Present like a PRO!

Vyhlašujeme 2. ročník studentské soutěže v prezentacích. Nepropásněte uzávěrku přihlášek!

perex-image

Každý z vás jistě připravuje v rámci školních předmětů různé prezentace – ať již v rámci různých projektů, samostatných referátů nebo skupinové práce. Proč těchto prezentací nevyužít ještě více, než je předvést jen před třídou, a nezúčastnit se studentské soutěže v prezentacích? Soutěže se však můžete zúčastnit i s prezentací čehokoliv jiného, o co se zajímáte, baví vás, čemu se věnujete ve svém volném čase a co byste rádi sdělili ostatním.

Kromě dobré známky za prezentaci v rámci předmětu máte šanci získat další odměnu v podobě EKOUNů a věcné ceny pro vítěze! Soutěžit můžete jako jednotlivci, nebo ve dvoučlenných týmech, které jsou navíc podmínkou účasti v celostátní soutěži Prezentiáda (koná se v druhém pololetí školního roku). Pro zájemce o účast může být Present Like a PRO! skvělou přípravou.

Základní informace a podmínky účasti

Prezentace:

 • Téma: volné v rámci společenskovědního, přírodovědného nebo uměleckého oboru; lze vystoupit i s prezentacemi, které jsou zadávány v rámci vyučování v jednotlivých předmětech nebo jiných projektů.
 • Jazyk: čeština, nebo cizí jazyk (AJ, NJ, ŠJ, FJ).
 • Délka: 10 minut.
 • Technologické zpracování: bez omezení.
 • Prezentující: jednotlivci nebo dvoučlenné týmy.

Organizace soutěže:

 • Přihláška: e-mailem na adresu hercik@ekopodebrady.cz; v těle zprávy uvést: jméno, příjmení (v případě týmu jména obou prezentujících), třída (není nutné, aby v týmech byly oba prezentující ze stejné třídy), téma prezentace, jazyk prezentace.
 • Termín zaslání přihlášky: 30. září 2021.
 • Termín konání: ve druhé polovině listopadu v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.
 • Účastníci budou přihlášené příspěvky prezentovat před plénem všech ostatních účastníků dané kategorie a hodnotící porotou – prezentacím bude vyhrazen 1-2 vyučovací dny (podle počtu příspěvků). Soutěž bude také streamována.

Hodnocené položky:

 • Znalost tématu/odbornost.
 • Jazyková úroveň.
 • Úroveň technologického zpracování.
 • Vyváženost formy, obsahu a technologie.
 • Vyčerpání tématu vzhledem k délce prezentace.
 • Neverbální komunikace, kontakt s posluchači.
 • Přednes, práce s hlasem, artikulace.
 • Dodržení časového limitu.

Zpět