Projekty ve VKO v plném proudu

I během distanční výuky pracujeme na EKO Gymnáziu na třídních projektech.

perex-image

Poté, co jsme v sekundě úspěšně dokončili měsíční projekt „Žebříček hodnot“, pokračujeme v pololetním projektu „Osobnosti“. Úkolem studentů je vybrat si osobnost – nejlépe obecně známou, zjistit o osobnosti informace a prezentovat ji v první osobě, tzn. představovat danou osobnost a uvést, jaké jsou „mé“ osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter, jaké jsou mé projevy chování, jak vnímám, prožívám, myslím a jednám, jaké mám vrozené předpoklady, osobní potenciál, jaký je můj žebříček osobních hodnot a jaké mám životní cíle a plány. Tedy vše, o čem jsme hovořili a budeme hovořit v rámci Výchovy k občanství v prvním pololetí. Prezentovat budeme v lednu – osobně, nebo on-line.

tercii se věnujeme projektu „Pomáháme ostatním“. Zde práce probíhá ve skupinách, jejichž úkolem bylo vybrat okruhy lidí, kterým je potřeba pomáhat (rodina, sousedé, okolí), rozhodnout, s čím potřebují pomoci, vytvořit návrh způsobů pomoci a rozdělit si ve skupině úkoly. Tento projekt je samozřejmě komplikován epidemickou situací, nicméně se snažíme současné situaci přizpůsobit. Jedna ze skupin se totiž rozhodla pomáhat v poděbradském domově pro seniory a i když jsme zvažovali pomoc formou korespondence s jeho klienty, studenti se nakonec domluvili s vedením domova, že chtějí pomáhat osobně a s pomocí začnou ihned, jakmile to epidemická situace dovolí. Podle rozsahu pomoci by si studenti měli průběh pomoci zaznamenávat – písemně, fotograficky, video a audionahrávkami. Prezentace by měly proběhnout také v lednu 2021.

Kvarta pracuje na projektu „Fiktivní firma“. Ve středu 25. listopadu proběhly průběžné prezentace, kde jednotlivé skupiny představily svou firmu – název, obor činnosti, funkce každého člena skupiny. Studenti mají detailně promyšlené výše uvedené body svého projektu a firmy můžeme už nyní představit:

Čtyři tlapky – psí hotel

All I Need – kavárna

LESLogistic Electronics Shop

Nejdále ve svém projektu fiktivní firmy pokročily tyto skupiny:

Woodys

Naše firma se zabývá zpracováváním dřeva, které nejdřív budeme odkupovat a pak i vysazovat. Budeme spolupracovat s papírnami, stavebnictvím, kam budeme zpracované dřevo prodávat. Budou u nás pracovat i truhláři a dřevo odkupovat místní obyvatelé.

Community Café

PhDr. Petr Hercik, Ph.D.

Zpět