Naše škola v Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 4 televize, 9 monitorů a 388,00 kg drobného elektra.

perex-image

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, naši žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z uděleného Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 4 televize, 9 monitorů a 388,00 kg drobných elektrospotřebičů. Tím jsme uspořili 11,46 MWh elektřiny, 708,81 litrů ropy, 46,65 m3 vody a 0,31 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,28 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 9,50 tun. A to vůbec není špatné!

Zpět