MISSION POSSIBLE

V letošním školním roce se třída 2. V rozhodla uskutečnit celoroční projekt MISSION POSSIBLE – JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO.

perex-image

Žáci se zaměří na vytváření příjemného klimatu ve třídě a na dobré vztahy mezi sebou. V rámci projektu se chceme zabývat pojmy jako např. komunikace, zdvořilost, spolehlivost, spolupráce, pracovitost, odvaha, tolerance, pomoc potřebným, podpora nadaných, respekt, dodržování slibů, dobré chování, velkorysost, překonávání překážek, empatie, takt, seberozvoj, sebehodnocení, iniciativa apod. Jsme moc rádi za podporu rodičů, těšíme se na zajímavá setkání a besedy a další společné aktivity. Také budeme v těsném kontaktu s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou.

V měsíci září se zaměřujeme na zdvořilost a dobré chování a na přijetí nových žáků do stávajícího kolektivu.

O dalších aktivitách vás budeme průběžně informovat.

Mgr. Barbora Herciková

 

Celkový počet obrázků v galerii: 2

Zpět