Kvarta zakládala fiktivní firmy

Projekt realizovaný v rámci předmětu VKO (Výchova k občanství) byl úspěšnou skupinovou aktivitou, kterou žáci zodpovědně zvládli.

perex-image

Prohlubování kompetencí k podnikavosti v širším smyslu slova, příležitost pro osobní rozvoj i týmovou spolupráci v budoucím profesním životě, široký prostor pro nápady a tvořivost. To spolu se zadáním, které znělo vytvořit fiktivní firmu, provázelo projekt realizovaný v kvartě s názvem Fiktivní firma (podnikání v praxi). Žáci v pracovních týmech vymysleli předmět podnikání, název firmy, její organizační strukturu, sídlo a poté své firmy představili ostatním. Vznikly tak Masokombinát Skryja s funkčními webovými stránkami, Buytiket zabývající se prodejem vstupenek do kina, LaCases prodávající obaly na mobilní telefony a firma LEVASKI, která zajišťuje prodej a servis ekologických lyží.

Všechny skupiny se s úkolem vypořádaly výborně a prezentované výsledné práce obsahovaly i propagační materiály fiktivních firem a návrhy webových stránek.

Celkový počet obrázků v galerii: 14

 

Zpět