Klima a vztahy ve třídě

Program realizovaný v rámci prevence rizikového chování probíhal během celého školního roku.

perex-image

Školní psycholožka a speciální pedagožka připravily program zaměřený na dynamiku třídy, podporu vzájemné spolupráce, empatie, komunikačních dovedností a pozitivního vztahového klimatu, ale také na rozvoj sebepoznání a poznávání druhých. Žáci se mohli následně vyjádřit k programu, jeho přínosu pro třídu i jednotlivce a také k tématům, která by přivítali v příštím školním roce. Podle jejich volby to budou např. tato: Jak předcházet konfliktům, Každý začni u sebe nebo Respekt a tolerance = cesta ke vzájemnému porozumění.

Zpět