EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií na Wikipedii

Česká verze Wikipedie oslavila letos v lednu 20. výročí své existence a v současné době obsahuje téměř půl milionu článků. Mezi nimi nemohl chybět i ten o naší škole.

perex-image

Proto jsme se ve třídě 1. M rozhodli v rámci předmětů Občanský a společenskovědní základ, Informační a komunikační technologie a Anglický jazyk článek vytvořit. Pracovní tým jsme rozdělili na „sběrače“ informací, tvůrce grafiky a textů, programátory a překladatele. První fáze projektu proběhla velmi rychle a hladce, sestavování finální podoby textu ze získaných informací bylo již náročnější. Programátoři připravili návrh stránky, který následně ve spolupráci s vyučujícími finalizovali. Nyní pracujeme na překladu stránky do anglického jazyka, následně bude k dispozici i souhrn stránky v němčině, francouzštině a španělštině.

PhDr. Petr Hercik, Ph.D., učitel

 

Informace o naší škole na Wikipedii si můžete přečíst zde.

Zpět