Beseda s advokátem

Unikátní příležitost získat spoustu informací o advokacii přímo z úst renomovaného advokáta se naskytla kvartě a sextě.

perex-image

JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D., v současnosti advokát v oboru konkurzního, trestního, občanského a obchodního práva, žákům přiblížil práci a úlohu advokáta a představil orgány činné v trestním řízení.

Žáci, kteří téma probírají v hodinách předmětů VKO a OSZ, propojili získané teoretické znalosti s informacemi z praxe a seznámili se i s konkrétními případy. Benefitem besedy bylo závažné téma o možnostech zneužití osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí a jak se podobným útokům bránit.

 

Celkový počet obrázků v galerii: 4

Zpět