BABBAT - projekt, který pomáhá

Je tomu rok, co naše škola vstoupila do projektu Erasmus+ BABBAT.

perex-image

První část zkratky odkazuje na předchozí projekt, druhá část znamená Better Adult Training. Spolu s partnery z Estonska, Litvy, Lotyšska, Řecka, Španělska a Islandu jsme se zaměřili na ty dospělé, kteří nemohou (nebo ani nechtějí) uspět na trhu práce. Mohou to být mladí, kterým se nepodařilo nebo nebylo v jejich zájmu (ano, i takoví žijí mezi námi) dokončit povinnou školní docházku či absolvovat středoškolské vzdělání. Mezi ohrožené patří i matky, které mají potíže s návratem do zaměstnání po mateřské dovolené, či senioři, kteří před dosažením důchodového věku ztratí práci. Tito kandidáti na seznamech úřadů práce potřebují často jen správné informace, které je dovedou k dalšímu studiu, rekvalifikačním kurzům, k nastartování nové pracovní kariéry. Potřebují znát, proč se jim nedaří najít zaměstnání. A potřebují vědět, kde, kdy a jak nastartovat cestu, která je dovede k zajímavé, užitečné a - proč to neříci – i dobře placené práci. Proto je zde BABBAT. 

Projekt koordinuje islandská agentura Skref Fyrir Skref (Krok za krokem), a to i v době covidové. Skupina pracuje online a 10. listopadu 2020 jsme absolvovali i celodenní konferenci. Tým naší školy (Mgr. Aleš Bezouška, Mgr. Kateřina Zumrová, PhDr. Eva Svobodová, Monika Martínková, MgA. Leona Kubišová a MgA. Šimon Chloupek) představil první výstup projektu, který je ke zhlédnutí na https://www.ekopodebrady.cz/ekogymnazium/o-skole/projekty/bob-as-bait-better-adult-training/ 

Vstupujeme do druhé poloviny projektu. Projekt, jehož realizaci pandemie sice ovlivnila, nikoliv však znemožnila, začíná být více než důležitý. Kromě mapování překážek v dalším vzdělávání hledáme také nástroje, které rizikové skupiny na trhu práce dokáží motivovat a zapojit je do pracovního procesu. V době, která hrozí bankroty a vysokou nezaměstnaností, příklady hodné následování najdete na projektovém facebooku https://www.facebook.com/betteradultlearning/ 

Oficiální stránky projektu: Erasmus+ BABBAT 2019-1-IS01-KA204-51131, www.babbat.riseba.lv 
 

PhDr. Eva Svobodová

Zpět