Předprázdninové předávání EKOUNů 2014

Ještě jednou si v tomto školním roce naproti sobě stoupli studenti a učitelé o velké přestávce ve vestibulu školy. Ne aby vypukla knoflíková nebo jiná válka, naopak. Učitelé třímali v rukou obsáhlé seznamy studentů, kteří byli v posledním čtvrtletí aktivní, podíleli se na akcích a prezetnaci školy, dosáhli sportovních a jiných úspěchů nebo se jinak iniciativně zapojili do života školy a byli nápomocni ve všech pozitivních směrech.

perex-image

Vestibulem se nesla jména šikovných a spolehlivých studentů ještě několik minut po přestávce a pan ředitel jim vyplácel zasloužené bankovky školní měny EKOUN. Ty mají pro studenty různou hodnotu. Někteří si jich opravdu váží a třeba si je i schovají a neutratí je. Jiní si jich pár našetří a pak nakupují, co jim nabízí EKOUN Menu: od tisku, přes sportovní potřeby a knihy, až třeba po večeři s učitelem.

Všichni se mohou během letošních prázdnin zamyslet, jak by školní měna mohla vypadat jinak, navrhnout novou grafickou podobu bankovek a soutěžit. Více zde.

Olga Havránková

Zpět